Del siden

 Referat af mødet den 20. marts 2024 kl. 19.00 hos Michael


Tilstede: Preben, Michael, Lasse, Jørgen, Christina

       

Fraværende: Johnny, Dorthe


Ad 1: Valg af ordstyrer og referent    -  Ordstyrer: Lasse  og  Referent: Christina


Ad 2: Godkendelse af dagsordenen    -  GodkendtAd 3: Godkendelse af referat   -   Godkendt


Ad 4: Information fra formand og bestyrelse


Status på renoveringen af Sydmolen. Byggeriet holder tidsplanen og skal være slutført 1. maj. I forbindelse med byggeriet er vores aluminiumsrækkeværk gået i stykker. Entreprenøren udfører et nyt i træ.


Ad 5: Status på byggesagen/udbedring efter stormen


NBC korrigerer broen/pontonen så den ligger rigtig til næste sæson.


Ad 6: Livet på Søbadet


”Stille”. En skarv har indtaget platformen.


Ad 7: Henvendelse fra medlemmerne - ingen


Ad 8: Foreningens økonomi og medlemsstatus


Omkostning ca 425.000 kr for udvidelse af Søbadet (indenfor estimeret budget på 500.000). Udgifter ifm. medlemsaktiviteter (Ribersborg turer, Nick´s Sauna og Bølgen): ca. 25.000 kr. Udbedring af skader efter stormen ca 200.000.


Ad 9: Forberedelse til generalforsamlingen


Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.

En del af formandens beretning.


Sidste hånd på dagsordenen inden udsendelsen. HP har sagt ja til at være dirigent.


Indkomne forslag fra medlemmerne


Praktiske opgaver på dagen


Hvornår mødes vi? Kl.18


Spiser vi sammen inden mødet? Dem i bestyrelsen der vil spise sammen mødes 17.30


Hvem er referent? - Dorthe, evt. spørge Dan.


Ad 10: Evaluering af arrangementerne


Besøg på Bølgen – vellykket. Anderledes oplevelse at bade inde i byen


Nicks mobile sauna/status på egenbetaling. Flere ledige pladser.


Ad 11: Årshjul/aktiviteter


Arrangementer for den kommende periode? Ny tur til Ribersborg d.13. april


Sæsonafslutning: Har vi en aftale med Jagten d. 31. maj? Preben har lavet en aftale.

Det bliver stegt flæsk m persillesovs og et ordentligt vegetarisk alternativ.


Ad 12: Information/nyheder til medlemmerne   


Nyt Info om ny Ribersborg tur, påmindelse om generalforsamling d.17. april, status ift. Molerenovering.                              Ad 13: Godkendelse af mødedatoer


Mandag d. 13. maj


Holder vi ikke ferie i juni og juli?  - Jo


Onsdag d. 14. august

Onsdag d. 18. september

 

Ad 14: Fremtidige møder:


Mandag d. 22. april evt. hos Johnny

 

Ad 15: Punkter til kommende møder

 

Jubilæumsfest: Vi finder en dato i den kommende sæson.Ad 16: Evt.


Intet at tilføje


______________________________________________________________________________________________________________Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 21. februar 2024 kl. 19.00 hos Christina, Dalgas Boulevard 4, Frederiksberg


Afbud: Michael


1. Ordstyrer og referent


 • Ordstyrer: Christina
 • Referent: Dorthe


2. Godkendelse af dagsordenen


  • Godkendt


  3. Godkendelse af referat


  • Godkendt


  4. Information fra formand og bestyrelsen


  • Fået flere henvendelser ift. medlemskab
  • Henvendelser fra andre foreninger ift. gode råd
  • Brev fra Accounting.dk om muligheden for tilskud fra kommune og fonde. Johnny tager kontakt for at høre nærmere
  • Vi har fået indkaldelse til brugermøde i havnerådet torsdag d. 7. marts. Vi kan desværre ikke deltage
  • Molerenoveringen går planmæssigt
  • Jørgen har været forbi Søbadet. Der er tørt og fint indenfor selvom saunaen ikke virker. Der er en Skarv, som har taget ophold på pontonen.
  • Søbadet ligger skævt og skal rettes op inden det tages i brug igen. Preben kontakter NBC marine og giver dem besked om, at vi får brug for en opretning af pontonen.
  • Hvem deltager ved Årsmødet i VID d. 9. marts fra kl. 10 til 16. til 16.30 i Det kolde gys?
  • Preben har modtaget invitation til årsmødet
  • Christina og Dorthe deltager


  5. Status på byggesagen/udbedring efter stormen


  • Vi får intet fra Stormskaderådet
  • Vi har måske mulighed for at få dækket reparation af strømkablet, rækværket og trin på trappen. Johnny har sendt kopi af regninger til forsikringsselskabet. Vi afventer med spænding


  6. Livet på Søbadet


  • Intet liv ud over skarven


  7. Henvendelse fra medlemmerne


  • Ingen henvendelser


  8. Foreningens økonomi og medlemsstatus


  • Vi er 484 medlemmer


  9. Forberedelse til generalforsamlingen


  • Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.
  • Preben nævner værdigrundlaget i formandens beretningen med eksempler og understreger glæden ved, at vi startede foreningen på et godt fundament i form af værdigrundlag
  • Udkast til dagsordenen til generalforsamlingen
  • Preben spørger HP om han vil være dirigent
  • Preben har lavet udkast til dagsorden. Johnny opretter generalforsamlingen på Foreninglet
  • Valg: Johnny, Jørgen og Lasse er på valg samt Michael og Christina som suppleanter
  • Kontingent; vi foreslår at vi fastholder kontingentet på 550kr
  • Regnskab; Revisorerne skal underskrive regnskabet inden generalforsamling
  • Udkast til budget: gennemgang ved Johnny


  10. Evaluering af arrangementerne


  • Ribersborg  - Stor succes
  • Nicks mobile sauna/status på egenbetaling
   • Vi booker saunaen 1 dag i tidsrummet 9 til 11


   • Christina booker Bølgen onsdag d. 6. marts fra 19 til 20
   • Lasse kontakter Bo ift. At booke ham med hans mobile sauna
   • Christina undersøger muligheden for at leje saunaen ved Farum sø


  11. Årshjul/aktiviteter


  • Dato for sæsonafslutning; Preben forhører sig hos Peter i Jagten om muligheden for middag d. 31. maj
  • Dåbsfest/jubilæumsfest


  12. Information/nyheder til medlemmerne


  13. Fremtidige møder:


  • Onsdag d. 20. marts (ift. planlægning af GF 17. april) hos Michael
  • Mandag d. 22. april evt. hos Johnny


  14. Punkter til kommende møder

  • Dorthe har meldt afbud til mødet i marts
  • Godkendelse af mødedatoer for maj, august og september


  15. Eventuelt


  _______________________________________________________________________________________________________________

  Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 8. januar 2024 kl. 18.00 hos Jørgen


  (Jørgen forkæler os med en varm sauna efter mødet)


  1. Ordstyrer og referent


  • Lasse er ordstyrer
  • Dorthe er referent


  2. Godkendelse af dagsordenen


  • godkendt


  3. Godkendelse af referat


  • godkendt


  4. Information fra formand og bestyrelsen


  • En del henvendelser fra potentielle nye medlemmer
  • Preben blev interviewet til radioen om vinterbadning
  • Vi oplever stor interesse for vores klub, når vi bader fra Nordmolen
  • Status på renoveringen af sydmolen - Det forløber planmæssigt
  • Hvem deltager ved Årsmødet i VID d. 9. marts i Det kolde gys

          - Jørgen, Dorthe og Christina deltager måske (Preben og Johnny forhindret)


  5. Status på byggesagen/udbedring efter stormen


  • Vi er næsten kommet i mål


  6. Livet på Søbadet


   • Der er ikke meget liv pt


   7. Henvendelser fra medlemmerne


    • Ingen henvendelser


    8. Foreningens økonomi og medlemsstatus


     • Årsregnskabet er næsten færdigt
     • Manglende indtægt på kr. 100.000, da vi ikke har optaget nye medlemmer
     • Vi har brugt mere på medlemsaktiviteter i 2023
     • Vi har til gengæld sparet 50.000 kr. på strøm
     • 100 000 kr. større underskud end vi har budgetteret og dette grundet omkostninger efter stormen


     9. Evaluering af arrangementerne i december


     • Ribersborg  - Succes som første gang
     • Nicks mobile sauna/status på egenbetaling  - God oplevelse, men der er desværre mange som ikke har betalt
     • Ungdomsklubbens mobile sauna på stranden  -  Glædeligt overrasket, men fint med badning ved stranden. Der skal fyres hele tiden for at holde ovnen godt varm


     10. Årshjul/aktiviteter


     • Dato for sæsonafslutning
     • Dåbsfest/jubilæumsfest


     11. Information/nyheder til medlemmerne


     12. Fremtidige møder:


     • Onsdag d. 21. februar ift. planlægning af GF 17. april hos Christina, Dalgas Boulevard 4, Frederiksberg
     • Onsdag d. 20. marts (ift. planlægning af GF 17. april)
     • Mandag d. 22. april


     13. Punkter til næste møde


      • Forberedelse til generalforsamlingen
      • Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.
      • Udkast til dagsordenen til generalforsamlingen


      14. Eventuelt      _________________________________________________________________________________________________________________
      Referat af mødet den 27. november 2023 kl. 19.00 hos Preben.


      Tilstede: Preben, Johnny, Dorthe, Lasse, Jørgen, Christina, Michael

       

      Valg af ordstyrer og referent:
      Ordstyrer: Dorthe

      Referent: Christina


      Ad 1: Godkendelse af dagsordenen


      • Godkendt


      Ad 2: Godkendelse af referat


      • Godkendt


      Ad 3: Information fra formand og bestyrelse


      • Preben/formanden har brugt en del kræfter på at få fundet en løsning på stormskaderne og aftalen med NBC Marine, samt at få adgang til Søbadet, der nu kun kan tilgås via en byggeplads.


      Ad 4: Status på byggesagen/udbedring efter stormen


      • Udvidelsen/byggeriet er udført og afsluttet på nær det ny større vinduet ved hjørnet, der bliver monteret i foråret.
      • Bestyrelsen har hyret NBC Marine til at lægge nye kæder og kraftigere ankre ud i Kalveboderne, da fortøjningerne led skade og flyttede sig under stormen. Det koster 150.000 for entreprisen, der er nødvendig for også at fremtidssikre Søbadet. Arbejdet vil blive udført i uge 48 af NBC Marine.
      • De skader der er sket på aluminiumsbroen og rækværket udbedres til foråret når renovering af Sydmolen er gennemført.

       

      Ad 5: Livet på Søbadet


      • Medlemmerne er glade for de midlertidige sauna initiativer der tilbydes.


      Ad 6: Henvendelser fra medlemmer


      • Der er stille


      Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus


      • Underskud på 266.000 på grund af udvidelse/byggeri. Bemærk at vi har budgetteret med et underskud på 309.000.


      Ad 8: Evaluering af de 2 arangementer


      • Ribersborg kallbadhus 14. nov. – en rigtig vellykket tur. Der var 11 der deltog. Den størrelsesorden er passende ift. et nyt besøg. Vi arrangerer en ny tur d.9.12 til 16 deltagere.
      • Nicks mobile sauna v. Lodshavnen – fungerede rigtig fint. Iflg. Nick bedre fordeling af besøgere om søndagen. Nick vil give tilbud på gus. Nye datoer skal aftales med Nick.


      Ad 9: Årshjul/aktiviteter


      • Dåb & dåbsfest i januar 2024 er aflyst
      • Ny tur til Ribersborg Kallbadhus lør.d.9. december, kl.9
      • Søn 10.12. Ungdomsskolen stiller op saunavogn v. Hvidovre Strand til 3 hold á 10 personer i tidsrummet 13.40-16.10. Gratis for medlemmerne. Vi betaler med tre sække  brænde.
      • Vi undersøger nye datoer for leje af sauna opstillet ved Lodshavnen i december.
      • Vi holder 10-årsjubilæumsfest i 2024 (dato ikke aftalt)


      Ad 11: Rammer for bestyrelsens brug af Facebook

      • Vi bibeholder nuværende ansvarsfordeling hvor Michael lægger op opslag på FB. Kun i tilfælde af akutte situationer må alle fra bestyrelsen lægge opslag op på FB.

       

      Ad 12: Information/nyheder til medlemmerne


      • Preben gennemgik udkast til novembers nyhedsbrev. Punkter til nyhedsbrevet: Info vedr. stormskade og kommende udbedring af NBC Marine, tilbud om ny tur til Ribersborg Kallbadhus, tilbud om gratis sauna på Hvidovre Strand via Ungdomsskolen 10.12, tilbud om sauna opstillet ved Lodshavnen et antal dage i december (lille egenbetaling).

      Ad 13: Fremtidige møde


      • Mandag 8.1 - hos Jørgen
      • Onsdag d. 21. februar – hos Christina
      • Onsdag d. 20. marts (ift. planlægning af GF 17. april)
      • Mandag d. 22. april – hos hvem aftales senere      Ad 14: Punkter til kommende møde


      • Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.

       

      Ad 15: Eventuelt


      __________________________________________________________________________________________________________________      Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 25. okt. 2023 kl. 19.00 hos Lasse, som bor Nørremarksvej , Hvidovre


      Afbud: Michael og Christina      1.Ordstyrer og referent


      Ordstyrer er Lasse og referent er Dorthe


      2.Godkendelse af dagsordenen


      Er godkendt


      3.Godkendelse af referat


      Er lagt på hjemmesiden


      4.Information fra formand og bestyrelse


      -Elkabel er revet i stykker og vi formoder at det er kortsluttet i forbindelse med jordprøveboringerne

      -Fortøjring: – en kæde er sprunget og fastgøringsankrene på bunden har flyttet sig

      -Afventer afklaring fra håndværkerne samt fra NBC Marine

      -Rækværket er lettere beskadiget.

      -Udvidelsen af Søbadet er færdigt. Der er enkelte hængepartier, som vi afventer færdiggørelsen af.   Dette måske først til foråret

      -Få har henvendt sig ift. status på ventelisten


      5.Status på byggesagen


      -Vi har fået sat ekstra skum under Søbadet for at få det til at lægge så tæt på vandret som muligt

      -Isætning af stort vindue; er bestilt og vi bliver holdt skadesfri, da det vindue, som blev leveret ikke   svarede til vores bestilling. Vinduet bliver sat i, når vi igen har adgang til Søbadet

      -Håndtag og låse indmad til den nye dør; bliver ligeledes ordnet til foråret. Døren skal dog

        lukkes/sikres inden Søbadet lukkes ned ifm renovering af molen for at undgå uvedkommendes   adgang og brug af Søbadet.

      - Der skal findes en løsning ift. opvarmning af Søbadet, når vi ikke benyttet os af huset. Evt. en   elradiator

      - Johnny har kontaktet forsikringsselskabet og fået den kedelige besked at de nok ikke dækker skaden.   Johnny laver en skadeanmeldelse – så må vi afvente og se hvad der sker.


      6.Livet på Søbadet


      - Vi får mange positive tilbagemeldinger på det nye omklædningsrum

      - Dejlig oplevelse at der er knager nok til alle i forbindelse med gus med 15 deltagere

      - Familiesøndagen var en succes med 6 deltagende børn


      7.Henvendelse fra medlemmerne


      - Ingen henvendelser


      8.Foreningens økonomi og medlemsstatus


      - Vi afventer stadig de sidste regninger ift. udbygningen af Søbadet

      - 32 medlemmer er meldt ud og er derfor 484


      9.Årshjul/aktiviteter


      Har vi ideer til arrangementer for den kommende sæson?


      - Vi tager til Ribersborg tirsdag d. 14. november

      - Vi undersøger muligheden for at hyre Nick med hans mobile sauna i weekenden 25. og 26. november   i tidsrummet fra kl. 8 til 11      10.Information/nyheder til medlemmerne


      - Tidsplan for renoveringen holder og startes op som planlagt 1. november

      - Preben har lavet udkast til nyhedsbrevet, som han sender til os ift. kommentarer


      11.Fremtidige møder


      - Mandag d. 27. november hos Michael (forslag) ellers hos Preben

      - Onsdag d. 13. december hos


      12. Punkter til kommende møde


      - Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for   foreningen.

      -  Rammer for bestyrelsens brug af facebook. Set i lyset af situationen med stormen, som kaldte på at   der skulle handles hurtigst muligt for at advisere medlemmer mm – har vi besluttet, at i tilfælde af   akutte situationer må alle fra bestyrelsen lægge opslag op på facebook


      13.Eventuelt

      - Intet


      ___________________________________________________________________________________________________________      Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 28. sept. 2023 kl. 19.15 hos Jørgen på Poppel Allé


      1. Ordstyrer og referent- Lasse er ordstyrer og Jørgen tager ref.


      2. Godkendelse af dagsordenen- Dagsorden godkendt.


      3. Godkendelse af referat- Ref fra sidste møde godkendt.


      4. Information fra formand og bestyrelse- Stadig henvendelser om mulighed for medlemskab. Alle får samme svar, at vi ikke optager medlemmer eller åbner ventelisten i denne sæson, da den kun varer en måned. Johnny har forespurgt om mulighed for at leje en sauna på udvalgte dage. Økonomien i dette er bedre end frygtet og vi arbejder videre med denne mulighed.


      5. Status på byggesagen- Foreløbig har det været en god proces. Det har krævet mange aftaler og meget tid for Preben at få arbejdet til at stå færdig til 1. oktober. Vi forventer byggeriet er færdigt og klar til brug. Størrelsen på omklædningen overrasker positivt og vil give os meget bedre rammer i fremtiden.


      6. Forberedelser af den kommende sæsonstart søndag d. 1. oktober kl. 10


      Rengøring og klargøring af Søbadet- Lille hold starter fredag og større hold afslutter rengøringen lørdag.


      Program for sæsonstart- Preben skriver ud angående åbning og brug af Søbadet.


      Intro af nye medlemmer? - Ingen nye medlemmer i denne sæson. Det giver ingen mening at optage medlemmer for en måned. I løbet af året afklarer vi hvordan vi gør i næste sæson.


      7. Livet på Søbadet- Fint brug af Søbadet hen over sommeren.


      8. Henvendelse fra medlemmerne- Ingen  henvendelser.


      9. Foreningens økonomi og medlemsstatus- 9 medlemmer har meldt sig ud og 12 mangler forsat at betale kontingent. Johnny har brugt meget tid på at sende mails og sms med rykkere. Sker der fortsat ikke noget, bliver medlemmerne udmeldt. Økonomien er god, men vi afventer stadig en del regninger fra ombygningen.


      10. Årshjul/aktiviteter- Vi arbejder videre med aktiviteter for medlemmerne, så der er aktivitet i vores forening selv om vi ikke kan komme på Søbadet. Blandt tankerne er mobilsauna, besøg hos andre foreninger, førstehjælpskursus, samt 10 års jubilæumsfest.


      Har vi ideer til arrangementer for den kommende sæson?


      11. Information/nyheder til medlemmerne- Preben laver et lille skriv om åbningen af Søbadet.


      12. Fremtidige møder; Hvornår giver det mening at vi holder næste møde?


      Onsdag d. 25. oktober hos Lasse


      13. Punkter til kommende møder


      Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.


      14. Eventuelt- Intet her.


      ________________________________________________________________________________________________________      Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 23. august 2023 kl. 19.00 hos Dorthe, Kærstykkevej 12


      Tilstede: Preben, Jørgen, Johnny, Lasse, Christina og Dorthe

      Afbud: Michael


      1. Ordstyrer og referent


      Ordstyrer er Christina og Dorthe er referent


      2. Godkendelse af dagsordenen


      Er godkendt


      3. Godkendelse af referat


      Er godkendt og lagt på hjemmesiden


      4. Information fra formand og bestyrelse


      Preben er i Søbadet hver dag for at følge arbejdet og sikre at de når det inden deadline 1. oktober – hvor molen lukkes af. Forlængelsen af pontonen ser rigtig fin ud. Preben har taget knager og hylde ned med hjælp fra nogle af medlemmerne.

      Preben havde 3 prøver med ift. vinylet til det nye omklædningsrum. Den mørkeste, Reliance Twilight, ligner mest det nuværende.

      Der er mange arbejdstimer ift. at være tovholder mm på byggesagen; en masse småting som tager en del tid. Preben har brug for hjælp til det mere praktiske og melder ud, når han har opgaver vi kan være behjælpelige med. Det er bedst, at det er den samme person som står for kontakten til håndværkere. Stor tilfredshed med arbejdet på Søbadet.


      De kommende medlemmer har fået et brev om udskudt start og har taget det rigtigt fint.


      Vi må se om vi kan nå malerarbejdet i indeværende år.


      Jørgen har undersøgt prisen for leje af en mobil sauna. Det er voldsomt dyrt når saunaen skal stå på offentlig grund, som jo er tilfældet


      Vi har fået 12 udmeldinger


      Holder tidsplanen for renoveringen af sydmolen?


      Meldingen fra Connie Nielsen, projektleder, er at datoen d. 1. oktober holder endnu. Projektet er sat til at vare 6 mdr.


      5. Status på byggesagen


      Projektet forløber som planlagt. Kunne evt. vente med at sætte det store vindue i til foråret hvis presset på tid. Egerbyg er i tvivl om konstruktionen omkring vinduet – vi afventer svar fra dem. De genbruger hvis muligt træet; både indendørs og udendørs.


      Prisen holder stadig.


      6. Opklaringen ift. den kommende sæson, som jo er lukket


      GF har fastsat kontingentet – så det er vi bundet op af.


      Dette forklares udførligt i det kommende nyhedsbrev


      Vi ved heller ikke helt hvordan sæsonen kommer til at forløbe; får måske mulighed for at opstarte sæson, hvis projektstart er forsinket og måske mere åben sidst på sæsonen.


      Det giver ikke mening at fastholde det månedlige møde ud over det kommende i september. Vi aftaler fra møde til møde om vi holder fast i det allerede aftalte kommende møde.


      7.Evalueringen af ”forlængelsen af sæsonen til ultimo maj”


      216 medlemmer har benyttet sig af muligheden for at bade og bruge saunaen i maj måned. 270 medlemmer brugte Søbadet i april og 295 medlemmer i marts


      Glædeligt at rengøringen løste sig ift. maj


      Vinterbadesæsonen er til og med maj fremover.


      8.Livet på Søbadet


      193 medlemmer har benyttet sig af Søbadet fra 1. juni til dags dato


      9.Henvendelse fra medlemmerne


      Ikke mange henvendelser ift. medlemskab


      Foreningens økonomi og medlemsstatus

      12 har meldt sig ud indtil videre

      Vi har 125 stående på ventelisten


      Årshjul/aktiviteter


      Har vi aftalerne i hus med Friheden ift. GF samt med roklubben ift. til dåbsarrangementet?

      Der er booket lokaler


      Vi tænker i at planlægge nogle aktiviteter i perioden, hvor vi er lukket


      Information/nyheder til medlemmerne


      Begrundelser for fastholdelse af kontingent, som aftalt på GF


      Overvejelser ift. nedsat kontingent til Gf 2024


      Bestyrelsen forsøger at arrangere forskellige arrangementer mens vi er lukket. Send gerne gode ideer


      Byggeproces på Søbadet og molen


      10. Fremtidige møder


      Torsdag d. 28. september hos Jørgen kl. 19.15


      Onsdag d. 25. oktober hos Lasse


      Onsdag d. 22. november hos


      11. Punkter til kommende møder


      Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.


      12. Eventuelt

        

       17. april kl. 19 - 21 i Frihedens idrætscenter


       Sæsonafslutning tirsdag den 30. april       __________________________________________________________________________________________

        

        

        

               Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. maj 2023 kl. 19.00 hos Lasse                Tilstede: Lasse, Preben, Johnny og Jørgen 

        

                Afbud: Dorthe, Christina og Michael 

        

       1. Ordstyrer og referent: Lasse ordstyrer og Jørgen referent.


       2. Godkendelse af dagsordenen: Dagsorden godkendt.


       3.Godkendelse af referat: Godkendelse af referat fra sidste møde.


       4. Information fra formand og bestyrelse:


       Preben laver aftale om service af vores hjertestarter. Preben og Jørgen har afholdt møde med rep. Fra kommune og rådgivere. Vi afventer afgørelse af tilbud d. 6 juni. Herefter ved vi om renovering af Sydmolen bliver sat i værk. Vi ved endnu ikke hvornår arbejdet starter eller hvor lang tid det vil vare. Vores badesituation i næste sæson er derfor uafklaret lige nu. Preben vil skrive om dette i nyhedsbrevet, så foreningens medlemmer kan forberedes. 

       Tilbagemelding fra mødet med Connie Kirkegård: Se ovenstående.

       Har vi fået et aktivitetsudvalg? Der er ikke nedsat et aktivitetsudvalg.


       5. Det videre forløb ift. Byggesagen: Byggesagen er stadig i gang. Der er skabt kontakt til nogle firmaer, mens andre mangler.


       6. Evaluering af sæsonafslutningen: Fint arrangement, med få kritiske bemærkninger om vegetarmaden. Næste år er jubilæums år, skal dette evt markeres?


       7. Livet på Søbadet: Færre badende end forventet, men maj har også været solrig. Der har dog været badende alle dage.


       8. Henvendelse fra medlemmerne: Ingen henvendelser fra medlemmer.


       9. Foreningens økonomi og medlemsstatus: Ingen ændringer. Økonomien er god.


       10. Årshjul/aktiviteter: Ingen opdatering.


       Aftale dato for generalforsamlingen samt booke Friheden: Preben booker Friheden til GE.

       Booke Roklubben til dåbsarrangementet: Preben booker roklubben.


       11. Information/nyheder til medlemmerne: Der sendes nyhedsbrev ud snarest med information om scenario om næste sæson.


       12. Fremtidige møder: Næste møde hos Michael d. 23. August.

        

       • Onsdag d. 20. september hos?
       • Onsdag d. 25. oktober hos?
       • Onsdag d. 22. november hos?


       13. Punkter til kommende møder: Intet foreslået.


       14. Eventuelt: Intet til evt.       ________________________________________________________________________________ 
       Dagsorden og referat af mødet den 22. marts 2023 kl. 19.00 hos Dorthe


       1.Ordstyrer og referent

       Christina er ordstyrer og Dorthe er referent


       2.Godkendelse af dagsordenen

       Dagsordenen er godkendt


       3.Godkendelse af referat

       Referatet er godkendt


       3.Information fra formand og bestyrelse

       • Ca. 1 henvendelse om ugen ift. optagelse i klubben. Preben svarer alle
       • Gus uddannelse: 1. april deltager 7 fra klubben og 2 udefra i roklubben


       4.Planlægning af generalforsamlingen

       Byggesagen

       • Tilbud på 86.250 kr. inkl. moms fra NBC Marine på ponton på 1 meters bredde. De kan starte når vi er klar
       • Byggegruppen er blevet præsenteret for tilbuddet
       • Christina vil gerne have en tegning af Søbadet så hun og hendes partner Jette kan tænke tanker ift. indretningen af det kommende udvidede omklædning. De laver udkast til forslag til præsentation til  bestyrelsen, byggegruppen og efterfølgende på GF
       • Vi afventer tilbud fra Ulf fra Roskilde samt Enghavetømmeren


       5.Fastholdelse af kontingent

       • Vi fastholder kontingentet på 550 kr.


       6.Ajourføre drejebogen

       • Forplejning som tidligere
       • Bordopstilling aftales når vi kommer tættere på
       • Ønske om et længere kabel
       • Hvornår mødes vi?
       • Vi mødes kl. 17.45. Nogle af spiser en burgere sammen kl. 18.00
       • Nedsættelse af aktivitetsudvalg
       • Sættes på som punkt på dagsordenen
       • Godkendelse af dagsorden
       • Der er kommet er par forslag fra medlemmerne.


       7.Livet på Søbadet

       • God stemning


       8.Henvendelse fra medlemmerne

       • Ingen


       9.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       • Johnny fremlagde et udkast til budgettet for den kommende sæson; budget A og B med det kommende byggeri


       10.Årshjul/aktiviteter

       • Evaluering af Åben hus arrangementet
       • Vi holder fast i afholdelse af Åbent hus arrangement og det giver god mening at fastholde marts måned
       • Der kom 30-40 deltagere
       • Evaluering af fuldmånearrangementet
       • Vi var ca. 5 personer. Blæsevejr og næsten ingen vand
       • Sæsonafslutning d. 30. april kl. 17.30 hos Jagten
       • Vi har reserveret plads til 50 med deltagerplads på 100 kr.


       11.Information/nyheder til medlemmerne

       • Endelig dagsorden til generalforsamlingen kommer snarest
       • Bindende betaling via Mobile P– noter hvis du ønsker vegansk hovedret. Foreningen betaler et tilskud til maden. Drikkevarer betaler vi selv Deadline for tilmelding er d. 15. april
       • Notits om Åben hus arrangement
       • Bestyrelsen har et ønske om at få nedsat et aktivitetsudvalg

        

       12.Fremtidige møder/ Godkendelse af datoer samt vært for møderne for maj og august

       • Onsdag d. 26. april hos Christina
       • Onsdag d. maj hos Lasse
       • Onsdag d. 23. august hos Michael


       13.Punkter til kommende møder

       • Evaluering af GF
       • Byggesagen
       • Klargøring af Søbadet; Oliering af saunabænke ultimo august


       14.Eventuelt

       • Underskrive dåbsbeviser

       ______________________________________________________________________________________       Referat af mødet den 22. februar 2023 kl. 19.00 i Roklubben.


       Tilstede: Preben, Johnny, Dorthe, Lasse, Jørgen, Christina

       Fraværende: Michael


       Ad 1: Valg af ordstyrer og referent:

       Ordstyrer: Lasse

       Referent: ChristinaReferat


       Ad 2: Godkendelse af dagsordenen

       • Godkendt


       Ad 3: Godkendelse af referat

       • Referatet 18.1. er godkendt og lagt på hjemmesiden


       Ad 4: Information fra formand og bestyrelse

       • DGI tilbyder et 1-dags ”Gusmester kursus” m. tilhørende gusbevis til en favorabel pris til 5 deltagere. Bestyrelsen inviterer relevante deltagere.
       • Færre henvendelser ift. at blive medlem.
       • Preben har kontaktet byggefolk ift. at få tilbud og skal have min. 2 tilbud. Byggesag skal på dagsorden på Generalforsamlingen.
       • Christina (og Jette) tilbyder at komme med forslag til indretning af det ny/udvidede omklædningsrum (optimal udnyttelse af m2 ift. omklædning og opbevaring af rengøringsartikler) når projektet er så langt.
       • Nyt relæ til saunaen. Bjarne eller Jesper installerer efter sæsonafslut. Jørgen og Lasse administrerer/styrer app.
       • Preben indkøber nye varmelegemer


       Ad 5: Livet på Søbadet

       • God stemning i Søbadet
       • Gus arrangementerne er populære. Vi har noteret at flere medlemmer tilmelder sig flere gus på samme aften. Det er ikke meningen! For at så mange som muligt har mulighed for at opleve og deltage i gus aktiviteterne henstiller vi til at man kun tilmelder sig et gus pr. aften.


       Ad 6: Henvendelser fra medlemmer

       • Lasse fik henvendelse fra Niels om at saunaen ikke virkede, men Lasse fik det løst.


       Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus

       • Elregning – billigere end forventet, 8.500, normalt 10.000kr.


       Ad 8: Årshjul/aktiviteter

       • Dåbsceremoni og dåbsfesten var vellykket. 8 blev døbt. 47 deltog i festen.

       Husk - næste år skal vi have maden en halv time før.

       • Fuldmånebadning 7.3, kl.20.
       • Åbent Hus 19.3, kl.12.30-14.30. Lasse, Johnny og Christina deltager i Åbent Hus.
       • Generalforsamling 12.4, kl.19, i Teatersalen, Frihedens Idrætscenter
       • Sæsonafslutning 30.4, spisning på Jagten


       TO DO

       GF- lokale lejet.

       Indtjekning - Dorthe

       Indbydelse, primo marts -Preben

       Indkommende forslag før bestyrelsesmøde 22.3

       Dagsorden – færdig 26.3, sendes ud 27.3 -Preben

       Dirigent udefra – Preben

       Referent, afklares på GF

       Endelig dagsorden – byggeri punkt-forslag (arbejdsgruppen)

       Chips & vand

       Penne & papir/stemmesedler

        

       Ad 9: Information/nyheder til medlemmerne

       • Evaluering af dåbsarrangement
       • Fuldmånebadning 7.3, kl.20.
       • Åbent Hus 19.3 i Søbadet for ikke-medlemmer. Fra kl. 12.30 – 13.15 kan man se Søbadet og dets faciliteter og fra kl. 13.15 – 14.30 kan man prøve en tur i det kolde vand efterfulgt af den varme sauna.


       Ad 10: Forslag til datoer for fremtidige møder

       • Onsdag d. 22. marts hos Michael/Dorthe
       • Onsdag d. 26. april hos Christina


       Ad 11: Punkter til kommende møder

       • Byggesagen
       • Spisning, sæsonafslutning på Jagten 30.4


       Ad 12: Evt.

       • Intet at tilføje

       _______________________________________________________________________________________________       Dagsorden og referat af mødet den 18. januar 2023 kl. 19.00 hos Johnny, Glimvej 12


       1. Ordstyrer og referent
       • Ordstyrer er Lasse og Dorthe er referent


            2. Godkendelse af dagsordenen

       • Ingen kommentarer 

          

            3. Godkendelse af referat fra sidste møde

        • Referatet er lagt på hjemmesiden


            4. Information fra formand og bestyrelse

         • Flere henvendelser om ønske af medlemskab
         • Henvendelse ift. leje af sauna
         • Preben har bestilt nye varmelegemer, 18 stk hos LML – sport i Horsens til en pris på 11812, 50kr. Som er meget billigere end hvor vi tidligere har købt fra. Vi kan også købe måtter fra samme firma
         • Invitationer til diverse vinterbadefestivaller; Skagen, Bagenkop
         • kurser fra DGI


             5. Livet på Søbadet

         • Vi har som bestyrelse behov for at vide mere om hvad det betyder, når der er rødt flag. Jørgen undersøger dette.
         • Evaluering af nissehuebadning d. 24 og Nytårskur d. 1. januar
         • Enkelte medlemmer tog traditionen til sig og badede med nissehuer


            6. Henvendelse fra medlemmerne

         • Medlem skriver at have oplevet af saunaen lugtede af sved. Vi har ikke bemærket det – vil dog holde øje med det


             7. Foreningens økonomi og medlemsstatus

         • Spændt på at få den første elregning med den nye el aftale


             8. Årshjul/aktiviteter

          • Planlægning af dåbsfesten i roklubben. Jeg har vedhæftet drejebogen/plan for dåbsfesten
          • 38 medlemmer tilmeldt til dåbsfesten og 6 medlemmer er tilmeldt dåben.
          • Preben kontakter Ole og Lisa ift. deadline og melder den efterfølgende ud til os
          • Planen er udfyldt
          • Datoer for åben hus arrangementer i marts samt tovholdere
          • Vi lægger notits om arrangementet på hjemmesiden
          • Jørgen laver udkast til notitsen og sender det ud til bestyrelsen for kommentarer
          • Søndag d. 19. marts fra kl. 13 til 15
          • Hvem deltager i årsmødet i VID d. 11. marts i Herning?
          • Vi deltager ikke i år
          • Er I friske på fuldmånearrangement søndag d. 5. februar fra kl.19.00?
          • Månen er fuld kl. 19.35


              9.Information/nyheder til medlemmerne

           • Fakta om antal dåbs aspiranter samt tilmeldte til festen. Kom og deltag i festlighederne
           • Fuldmåne arrangement
           • Åben hus arrangement


              10. Hvor holdes de fremtidige møder?

           • Onsdag d. 22. februar hos Dorthe
           • Onsdag d. 22. marts hos Michael?
           • Onsdag d. 26. april hos Christina


              11. Punkter til kommende møder

           • Planlægning af GF; hvad er tidsplanen for forslag fra medlemmer, udkast til dagsorden samt udsendelse af den endelige dagsorden?
           • Sæsonafslutning d. 30. april
           • Plan for udbygning af ponton; indhentning af tilbud mm


              12.Eventuelt

            • Intet

             

             

             

             

             

             

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2022/23


            Aktivitet :  Havnens dag 2022   - 11. juni

            Åbent hus i Søbadet fra kl. 10 - 12


            Sæsonstart :  Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10


            Saunagus :  Ca. hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Tilmelding via appen ForeningLet?


            Familiedag : Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15


            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2023 kl. 11.00


            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 28. januar 2023 i roklubben


            Et Åbenhus- arrangement

            Søndag d. 19. marts fra kl. 13 til 15


            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            11.marts i Herning


            Generalforsamling : Onsdag d. 12. april i Frihedens idrætscenter


            Sæsonafslutning : søndag den 30. april

             

            Arbejdsopgaver på Søbadet :


            Årlig efterspænding med momentnøgle i el-tavle : Lasse

            Gøres før hver sæson            Referat af bestyrelsesmødet d. 7. december 2022


            Ad 1: Valg af ordstyrer og referent:


            Ordstyrer: Lasse

            Referent: Dorthe


            Ad 2: Godkendelse af dagsordenen


            Nedenstående punkter er tilføjet dagsordenen

            Punktet julens åbningstider


            Ad 3: Godkendelse af referat


            Referatet er godkendt


            Ad 4: Information fra formand og bestyrelse


            Vi har fået ny udbyder af hjemmeside; One.com

            Preben modtager løbende mails fra folk, som gerne vil være medlemmer

            Lasse undersøger løsninger på en opdateret saunarelæstyring; smarthomerelæ med app styring

            Preben indkøber nye varmelegemer


            Statistik fra kasserer Johnny

            Bestyrelsen har set på statistik og glædes over at se at de nye medlemmer bruger Søbadet.

            Vi er løbende opmærksom på energiforbruget. Vi kontakter elselskabet for at høre muligheder for en ny aftale, når den nuværende fastpris udløber med udgangen af året


            Ad 5: Livet på Søbadet


            God stemning i Søbadet

            Mange medlemmer udtrykker glæde over medlemsportalen via ForeningLet


            Ad 6: Henvendelser fra medlemmer


            Undersøger hvorfor saunaen ikke var varm i dag kl. 17


            Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus


            Ikke den store aktivitet ift. økonomi

            Vi er 516 medlemmer


            Ad 8: Årshjul/aktiviteter

             

            Planlægning af dåbsfest

            Invitationen lamineres og hænges op i Søbadet

            Nytårskur ændres til kl. 11.

            Preben køber mousserende vin, kransekage og glas

            Julens åbningstider

            Saunaen er åben fra kl. 6.00 til 22 d. 24, 25 og 26. december samt 31. december

            Vi bader med nissehuer d. 24. december


            Ad 9: Information/nyheder til medlemmerne


            • Invitationen til dåbsfesten vedhæftes
            • Vi bader med nissehuer d. 24. december
            • Nytårskur d. 1. januar kl. 11 med kransekage og bobler
            • Udvidede åbningstider for saunaen i forbindelse mellem jul og nytår


            Ad 10: Forslag til datoer for fremtidige møder


            Onsdag d. 18. januar hos Dorthe

            Onsdag d. 22. februar hos

            Onsdag d. 22. marts hos

            Onsdag d. 26. april hos


            Ad 11: Punkter til kommende møder


            Hvem deltager i VID mødet i Herning 11. marts?

            Dato for åben hus arrangement i marts

            Fuldmånearrangement


            Ad 12: Evt.


            Intet at tilføje


            ___________________________________________________________________________________________

            Referat fra den 12. oktober 2022 kl. 19.00 hos Johnny, Glimvej

            1.Ordstyrer og referent

            Ordstyrer: Lasse

            Referent: Jørgen

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Dagsorden godkendt, med ønske om at få tilføjet arbejde med havnen, samt lyssætning af sydmolen. Desuden ønskes et punkt om foreningslet.

            3.Godkendelse af referat

            Referat fra sidste møde godkendt.

            4.Information fra formand og bestyrelse

            Ikke noget at berette. Der kommer enkelte informationer under livet på søbadet.

            5.Livet på Søbadet

            Der er god stemning på Søbadet, alle har set frem til igen at kunne hoppe i Kalveboderne og samtidigt få varmet kroppen i saunaen.

            Intro til nye medlemmer er gået godt. Tilmelding til intro har fungeret perfekt og vi holder fast i denne løsning.

            Vores nye registreringssystem fungerer og vi vil i bestyrelsen holde øje med fremmøde og udnyttelsen af Søbadet.

            Vi oplever mange har gæster med på Søbadet. Dette er fint, men der skal huskes at blive betalt for gæsten.

            6.Henvendelse fra medlemmerne

            En enkelt henvendelse om åbningstider, som Preben har svaret på, samt en henvendelse om rengøring af Søbadet i forbindelse med saunaens åbningstider. Vi ser om det bliver et problem og agerer så på det.

            7.Foreningens økonomi og medlems status

            Foreningen har lige nu 516 medlemmer. 23 har meldt sig ud og vi har optaget 73 nye medlemmer.

            • Økonomien er fin, og affødte ingen yderligere kommentarer.

            8.Årshjul/aktiviteter

            • Evaluering af sæsonstart d. 1. oktober: Arbejdsopgaver på Søbadet.

            Fin opbakning til rengøring og vedligeholdelse af Søbadet inden åbning. Alle nye medlemmer såvel som de eksisterende er blevet opfordret til at melde sig til den faste rengøring. Niels og Lis har fået listen med de personer som allerede har meldt sig

            • Evaluering af forløbet med introduktion af vores nye medlemmer

            Alle introer er forløbet fint. Nye medlemmer er glade for medlemskab, men der er ikke mange, der ikke har prøver ar vinterbade før. Dette er nyt sammenlignet med tidligere år.

            9.Information/nyheder til medlemmerne

            Preben laver nyhedsmail til medlemmerne med alle de informationer som er relevante for sæsonstart. Herunder havnerenovering samt uddybning af samme.

            10.Forslag til datoer for fremtidige møder

            Næste møde bliver d. 30. november kl. 19.00 hos Jørgen, Poppel alle 27 

            11.Punkter til kommende møder

            På dette møde skal vi aftale og planlægge dåben i januar.

            Eventuelt:

            Manglede lys på sydmolen er meldt, både hos kommunen og på havnekontoret.

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2022/23

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Havnens dag

            11. juni Åbent hus i Søbadet fra kl. 10 - 12

            Sæsonstart

            Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10

            Saunagus

            Ca. hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Tilmelding på sedlen i Søbadet/via ForeningLet?

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2023 kl. 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 28. januar 2023 i roklubben

            Et Åbenhus- arrangement

            Dato i marts

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            11.marts i Herning

            Generalforsamling

            Onsdag d. 12. april i Frihedens idrætscenter

            Sæsonafslutning

            Søndag den 30. april 2023

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Referat af bestyrelsesmødet d. 13. september 2022

            Tilstede: Michael, Jørgen, Lasse, Johnny, Preben og Dorthe

            Afbud: Christina

            Ad 1: Ordstyrer og referent:

            Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

            Ad 2: Godkendelse af dagsorden

            Intet at tilføje 

            Ad 3: Godkendelse af referat: Referatet er godkendt

            Ad 4: Information fra formand og bestyrelse

            • Preben har holdt møde med rengøringskoordinatorerne Lis Lemb og Niels Rosenlund, som ønsker at fortsætte som koordinatorer. 

            Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke

            Det kniber med at få gjort rent om onsdagen så et ønske fra Lis og Niels om at Søbadet først åbner kl. 17. Dette er der fuld forståelse for fra bestyrelsens side og ønsket imødekommes.

            Det nye låsesystem virker fint. Der er kun få hvis nøgler ikke virker. Preben har fået ros fra medlemmer ift. låsesystemet

            • Jesper Plass og Bjarne Bo Andersen laver en ny stikdåse i Søbadet
            • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer via nyhedsbrev så snart vi får mere information

            Ad 5: Livet på Søbadet

            • God stemning og folk virker glade

            Ad 6: Henvendelserne fra medlemmer

            • Enkelte som efterspørger brikker
            • Andre, som ikke kan forstå at de ikke kan komme på ventelisten

            Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus

            • 11 medlemmer har valgt at melde sig ud. Vi sender tilbud om opstart til 11 yderligere fra ventelisten
            • 46 mangler at betale
            • Inviteret 50 nye, hvor 3 er sprunget fra opstart i år. Der er så 3 andre fra ventelisten, som har fået tilbuddet og har allerede betalt
            • 4 medlemmer mangler at tilmelde sig intro

            Ad 8: Årshjul/aktiviteter

            Sæsonstart d. 1. oktober

            • Officiel åbning med tale ved formanden Preben kl. 10. Saunaen er varm fra kl. 10 og forbliver tændt hele dagen til kl. 22 første dag og søndag d. 2. oktober fra kl. 6.00 til 22.00

            Preben har booket dato til GF, som er onsdag d. 12. april, hvor vi har salen fra 17 til 22

            Preben har undersøgt og vi kan godt låne Roklubben til dåbsfesten 2023

            Ad 9: Hvem er ansvarlige for introduktionerne

            Alle dage er på plads med to bestyrelsesmedlemmer til hver intro.

            Hverdage fra 17.30 til 19

            Lørdag og søndag fra kl. 13.30 til 15.00

            Preben har lavet en oversigt over punkter til brug ved introduktion, så vi er sikker på at alle har hørt det samme

            Preben har revideret velkomstbrevet til de nye medlemmer. Medlemmerne får brevet i forbindelse med introduktionen

            Er der nogen som ikke møder op er de selv ansvarlige ift. at få sig booket til en anden intro dato

            Ad 10: Arbejdsopgaver på søbadet

            Lasse tjekker op på trinene på de 2 trapper ift. om de trænger til udskiftning

            Ad 11: Projekt Nyt søbad

            Vi afventer tilbud fra NBC Marine og tømrer ift. en evt. udvidelse af omklædningsrummet.

            Ad 12: Information/ nyheder til medlemmerne

            Preben sender nyhedsbrev med nedenstående punkter

            • Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke
            • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer så snart vi får mere information
            • Søbadet er lukket under introduktionerne i perioden fra d. 3 til 10 oktober. Hverdage fr 17.30 til 19.00 og weekenden fra 13.30 til 15.00 

            Punkt til nyhedsbrevet i oktober

            • Reklame for brug af vores facebookgruppe
            • Link på egen medlemsside på ForeningLet 

            Ad 13: Fremtidige mødedatoer

            Dorthe laver til næste møde forslag til datoer i første kvartal

            Ad 14: Punkter til fremtidige møder

            • Fælles drev til bestyrelsen

             Ad 15: Eventuelt:

            Intet

            Referat af bestyrelsesmødet hos Preben d. 17. august 2022

            Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina, Michael

            Fravær: Dorthe

            Ad 1. Ordstyrer og referent

            Lasse er ordstyrer og Christina er referent

            Ad 2. Godkendelse af dagsorden

            Godkendt

            Ad 3. Godkendelse af referat

            Referatet er godkendt

            Ad 4. Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

            GF blev gennemgået ved sidste møde.

            Nyt låsesystem er bestilt. Det bliver en udvidelse til vores medlemssystem ForeningLet. Dermed er det fuldt integreret. 4G Router og dataabonnement er bestilt. Det gamle system vil blive udskiftet d. 30/8. Hvis der mod forventning vil være nogle brikker der ikke virker mere, så skal I rette henvendelse til Preben. 

            Årsag til udskiftning:

            • Meget bedre mulighed for statistik over brug af søbadet. Det gamle system krævede manuel optælling af døråbninger. Det gør at bestyrelsen har bedre grundlag for at træffe beslutninger om åbningstider for sauna, udvidelse af antal medlemmer m.m.
            • Medlemmerne får link til online visning af aktuelt antal medlemmer der har åbnet døren inden for den seneste time. Og dermed kan man se om man kommer ned til et tomt eller fyldt søbad.
            • Det nye giver adgang til support. Det gamle var udfordret på det punkt, og hvis det gik i stykker, ville vi risikere at stå uden system. 
            • Alle de nuværende brikker bliver overført til det nye, så vi ikke behøver at scanner alle brikker igen. 
            • Hvor stor skal foreningen være?

            Inden ny sæson er vi 466 medlemmer inklusive passive. Et par af de passive har valgt ikke at blive aktive. De 50 første på ventelisten inviteres ind til sæsonstart. Evt. yderligere antal inviteres fra listen, svarende til det antal der melder sig ud. Nr. 656 på ventelisten og nedefter bliver tilbudt medlemskab i denne omgang.

            • Dødsfald, Susanne Valentin – Preben sender buket til ægtefællen, der også er medlem i foreningen

            Ad 5. Information fra formand og bestyrelse

            • Preben er gået med som medlem i et ”politisk” havneudvalg, der skal arbejde med udviklingen af Hvidovre Havn.
            • Renovering af havnebassinet. Først skal arbejdet med at suge slammet ud af havnen, derefter renovering af nord- og sydmolen. Projektet bliver sandsynligvis forsinket på grund af økonomi, og det kan gå flere sæsoner før foreningen bliver påvirket. Jørgen deltog på sidste status møde.
            • Status på passive medlemmer. 14 i alt; 10 aktive, 3 ikke aktive, 1 ikke hørt fra – bliver meldt ud.

            Ad.6. Livet på Søbadet

            Bestyrelsen har det indtryk at medlemmerne virker glade og tilfredse med Søbadet.

            Ad. 7. Henvendelse fra medlemmerne

            Ganske få henvendelser. Lidt utålmodighed fra nogle på ventelisten, der spørger til medlemskab.

            Ad. 8. Foreningens økonomi og medlems status

            Økonomi pt er god. Alle kontingentopkrævninger er udsendt. Mange spørger til betaling, medlemmerne får ingen mail når de er tilmeldt betalingsservice.

            Ad. 9; Årshjul/aktiviteter

            • Havnens dag. Havnens klubber skal være enige om dato og være sammen om at åbne foreningshusene op for publikum/interesserede fremadrett. I år holdt Søbadet åbent, men ingen gæster. Der var ikke en samlet aktivitet da flere af de andre foreninger ikke holdt åbent. Der var også forvirring om datoer ”Havnens Dag” og ”Vild med vand-havne dag”
            • Sæsonstart - Lørdag 1. oktober, kl.10. Vi holder sæsonsstartceremoni med klip af rødt bånd kl.10.
            • Sæsonafslut – vi holder indtil videre fast i d.30.4.23 (søndag)

            Ad. 10. Arbejdsopgaver Søbadet

            Preben har indkøbt en god lampe der kan hænges op.

            -      Niels og Lis vil gerne fortsætte med at organisere rengøringsskemaet.

            -      Jørgen tager initiativ til at ordne bænke m rystepudser

            -      Lasse tager trapperne

            -      Sauna ovnen bliver testet forud for sæsonstart (Lasse)

            Ad. 11. Projekt Nyt Søbad

            Gode nyheder! Prebens omhyggelige ansøgning til Kystdirektoratet er godkendt. Der vil sige

            Byggeprojekt; Udvidelse af omklædningsrum med plads udenfor kan søsættes. Vi afholder ekstraordinær GF hvor projekt præsenteres og godkendes i starten af 2023. Byggeriet kan om alt går vel udføres i foråret, efter sæsonafslut d. 30. april.

            Ad.12. Information/nyheder til medlemmerne

            -      Medlemmer der har sat kontingent til Betalingsservice skal være opmærksomme på at betalingsservice først sender opgørelse ud d.25.9, så der kommer ingen info/mail fra bestyrelsen/Johnny. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at melde kontingent til betalingsservice (letter arbejdsbyrden for Johnny).

            -      Sauna gus – del af teamet. Henvendelse til Jørgen, via mail

            -      Arbejdsopgaver i september. Endelig dato meldes ud på FB.

            -      Inviterer de første 50 på ventelisten.

            -      Information om havnens renovering.

            Ad.13. Forslag til datoer for fremtidige møder

            Tirsdag 13. september hos Jørgen

            Onsdag 12. oktober hos Johnny

            Onsdag d.23. november hos Christina

            Onsdag d.14 december hos Michael

            Ad. 14. Punkter til kommende møder

            Ingen nye.

            Fælles drev til bestyrelsen, stadig på TO DO listen.

            Ad. 15. Generelt

            • Ift. nye medlemmer. Mail/opkrævning til nye medlemmer på 1350kr. Når indbetaling kommer, automatisk m link til intro kursus. Johnny sender ud når den er klar.

                      Intro - Uge 40, start 3-9.10, man-fre 17.30-19, lør-søn 13.30-15

            • Man kan bruge det nye system til til-/afmelding saunagus. Jørgen tjekker med ”gus gruppen” (5 nu, bliver en 3-4 mere).

            Referat af bestyrelsesmødet hos Johnny d. 11. maj 2022

            Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina og Dorthe

            Fravær: Michael

            Ad 1: Ordstyrer og referent

            Johnny er ordstyrer og Dorthe er referent

            Ad 2: Godkendelse af dagsorden

            Godkendt

            Ad 3: Godkendelse af referat

            Referatet er godkendt

            God stemning og god ånd ved generalforsamlingen.

            • Indtjekning; Preben har forsøgt at kontakte firmaet dog uden held. Johnny undersøger pris og muligheder for indtjekning mm via vores medlemssystem ForeningLet.
            • Preben har opdateret vedtægterne på hjemmesiden
            • Vi har besluttet at fastholde 30. april som afslutningsdato for vinterbadesæsonen.
            • Vi fastholder ventelisten på 200 og følger udviklingen løbende.
            • Vedr. oplevelsen af at kajakroere ror tæt på Søbadet; Vandet er til os alle og der skal være plads til os alle og alle foreninger. Samtidig skal der dog lyde en opfordring til at give bestyrelsen besked, hvis I oplever at kajakroere kommer meget tæt på.
            • Vi fortsætter vores praksis, hvor vi understreger vigtigheden af og dermed også en kraftig opfordring til at vi kun bader, når vi er 3 samlet for på den måde at passe på hinanden.

            Ad 4; Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

            Ad 5: Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen

            Referatet er godkendt. Preben lægger referatet og formandens beretning på hjemmesiden.

            Ad 6: Hvad byder vi ind med til Havnens dag d. 11. juni?

            Havnens dag er lørdag d. 11. juni. Vi holder Søbadet åben fra kl. 10 til 12, så interesserede kan komme ind og se vores faciliteter. Der er ikke stor tilslutning fra foreningerne i havnen, da en del har arrangementer senere på året.

            Christina og Lasse er værter for arrangementet i Søbadet.

            Ad 7: Rammer for sommerbadning

            Preben hænger seddel om sommerbadning op i Søbadet.

            Ad 8: Information fra formand og bestyrelse

            • Alt tyder på at renoveringen af havnebassinet er udskudt på ubestemt tid.
            • Johnny har skrevet til alle passive medlemmer vedr. ophør af muligheden for passivt medlemskab. Vi mangler stadig at høre fra 2 medlemmer om de ønsker aktivt medlemskab eller ophører som medlem.
            • Vi har 184 personer på ventelisten

            Ad 9:  Livet på Søbadet

            Saunaen er lukket af. Måtterne fra saunaen skal udskiftes før opstart af den nye sæson. Preben bestiller nye måtter.

            Rengøring:

            • Vi indkøber ny og kraftigere støvsuger til rengøringen – da gulvet kræver en meget kraftig støvsuger
            • Christina køber en ny støvsuger.
            • Lis og Niels vil gerne være koordinatorer for rengøringen igen næste sæson

            Ad 10: Henvendelser fra medlemmerne

            • Ingen henvendelser

            Ad 11: Foreningens økonomi og medlemsstatus

            • Johnny gennemgik de sidste posteringer

            Ad 12: Årshjul/aktiviteter

            • Sæsonafslutning

            Fint arrangement med 47 deltagere. Stor tilfredshed med maden. Vegansk er godt

            Opdatere dato for Havnens dag

            Ad 13: Arbejdsopgaver på Søbadet

            • Lasse lægger den hvide boje og svømmebanen ud på fredag d. 13. maj
            • Lasse fjerner brædder mellem de 2 trapper til en start.
            • Lasse renser trinene på trapperne.
            • Jørgen er tovholder på at få slebet bænkene og skriver ud ift. at få hjælp til opgaven (Skrives i tabellen)
            • Køb af projektør; vi kunne evt. spørge Lars Henrik, da han har indkøbt en god én til eget brug
            • Renovering af trinene på trappen på siden af pontonen
            • Preben har fået den nye redningskrans og ophængt den på Søbadet.

            Ad 14: Projekt Nyt Søbad

            • Pia Enemærke har givet Preben tlf nummer på en anden tømrer. De har endnu ikke aftalt mødetidspunkt på Søbadet ift. at få tilbud om udvidelse af omklædningsrummet
            • NBC Marine har vi heller ikke fået en aftale i hus med endnu ift. en ”forlængelse” af pontonen

            Ad 15: Information/nyheder til medlemmerne

            Søbadet er åben for sommerbadning. Rammerne for sommerbadning hænges på opslagstavlen.

            Vi forventer at alle giver en hånd med rengøringen.

            Ad 16: Godkendelse af datoer for fremtidige møder

            • Onsdag d. 17. august hos Preben
            • Onsdag d. 14. september hos Jørgen
            • Onsdag d. 12. oktober hos Christina
            • Onsdag d. 23. november hos Johnny
            • Onsdag d. 14. december hos Lasse

            Ad 17: Punkter til fremtidige møder

            • Fælles drev til bestyrelsen
            • Sæsonstart - På august mødet laver vi en plan for introduktion af de nye medlemmer. Procedure for optagelse af nye medlemmer. Vi afprøver funktionen Event ift. at medlemmerne slev booker tid til intro
            • Preben undersøger hvad DGI kan tilbyde ift. uddannelse af gusmestre og førstehjælpskursus
            •  Jørgen laver et opslag ift. gusmestre

            Ad 18: Evt.

            Intet at tilføje

            Referat fra den 6. april 2022 kl 19.30 – 22.00

            Deltagere: Preben, Dorthe, Lasse, Johnny, Jørgen, Michael, Lisbeth

             1.Ordstyrer og referent

            Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 16.3. 2022

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            • Renovering af havnebassinet er endnu ikke kommet i gang - ingen information om ny dato.
            • Optaget i DGI – det første år er medlemsskabet gratis. I det år vil bestyrelsen vurdere de muligheder, der er ved medlemskab.
            • Flere dage har der været olie på vandet ved Søbadet. Oplysninger fra havnefogeden og sejlklubbens formand er, at årsagen højst sandsynlig er, at der ved tankning af både er blevet spildt olie/diesel i vandet.
            • 70 kg saunasten er kommet – lægges i saunaovnen på lørdag

            5.Generalforsamling

            Et forslag er indkommet – Preben kontakter vedkommende for at afklare forslagets ordlyd. Preben skriver det ind i dagsordenen.

            Udsende dagsorden, budget, regnskab – Preben gør det i næste uge.

            Vi tager sprit med – få flasker

            Bestyrelsens forslag til referent bliver Lisbeth

            6.Livet på Søbadet

            God stemning – ros til alle de frivillige for alt det de gør og for at de gør foreningen til et bedre sted at være.

            Påsken – på alle helligdage er saunaen åben hele dagen

            7.Henvendelse fra medlemmerne

            Ingen

            8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            Venteliste  - 150 er skrevet på, så det vil sige at der er plads til 50 mere.

            Strøm er den største udgift i regnskabet. Fordi foreningen har skiftet leverandør er strømprisen lige nu fast.

            9. Årshjul/aktiviteter

            • Åbenhus – det var en fin og positiv oplevelse. Mange var interesseret i at komme på venteliste

            15 – 20 kom for at se Søbadet

            5 – 10 kom for at bade

            • Afslutningsarrangement på Jagten

            Deltagere betaler 100 kr. for maden på mobilepay og betaler selv for drikkevarer direkte til Jagten. Tilmelding 13.4. Preben sender indbydelse ud. Max deltagere på 60. Stegt flæsk eller vegansk hovedret.

            10.Arbejdsopgaver på Søbadet – se efter referatet

            11.Projekt Nyt Søbad

            Byggeprojektgruppen har været samlet. Drøftelsen i gruppen tog udgangspunkt i æstetikken, bevare det hyggelige ved det lille Søbad og det unikke ved vores fantastiske sted.

            Ved alle forandringer skal der ansøges om tilladelse i Kystdirektoratet – Preben har talt med dem.

            Det seneste forslag fra gruppen er, at omklædningsrummet bliver bygget ud til kanten af pontonen og så finde en løsning, så der stadig kan blive plads til en bænk på solsiden.

            Preben vil mødes med NBC Marine for at drøfte muligheder for at forlænge pontonen ved sydsiden af Søbadet

            12.Information/nyheder til medlemmerne

            Indbydelse til afslutning

            Udsendelse af materialerne til GF

            13.Fremtidige møder

            Den 20.4. 2022 – generalforsamling

            Den 11.5. 2022 hos Johnny – Dorthe skriver dagsorden

            Forlænge sæsonen ind i maj

            Sæsonstart – intro af nye medlemmer

            Rammer for sommerbadning

            Passive medlemmer – Johnny skriver til dem

            Nye mødedatoer

            Fælles drev til bestyrelsen

            14.Eventuelt

            Ingen emner

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

            Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

            Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

            Søndag den 14.11.

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            Fuldmånearrangement

            Den 18.3

            Et  Åbenhus- arrangement

            Den 20.3.

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Den 12.3  Marts

            Generalforsamling

            Den 20. april

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Skifte sten på saunaovnen

            Preben og Jørgen

            Skiftes på lørdag

            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Preben og Michael

            Michael er i gang

            Måtter i saunaen skiftes til næste sæson            Referat fra den 16. marts 2022 kl 19.00 – 22.00

             

            Deltagere: Preben, Jørgen, Michael, Lasse, Lisbeth, Johnny

            Afbud: Dorthe

            1.Ordstyrer og referent

            Lisbeth referent, Lasse ordstyrer

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 16.2. 2022

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            • Preben har haft en fin dialog med Birthe Bendorff fravinterbaderne på Nordmolen.
            • Rune var desværre ramt af arbejde de første søndage i henholdsvis marts og april og har derfor ikke kunnet give "børnegus".
            • Johnny og Preben havde et fint møde med Nanna Grønbech fra DGI og hun indstiller os til medlemskab i DGI på deres kommende møde den 8.marts 2022. I samme forbindelse har hun sendt et par kommentarer til vores vedtægter. Vi skal vurdere om vi skal ændre i vores vedtægter på denne baggrund.
            • Renovering af havnebassinet starter op i uge 13 med bådpladserne ved sydmolen. Projektlederen har sagt, at vi godt kan bade, mens der graves.

            Bestyrelsen er dog stadig usikker på vandkvaliteten m.h.t. kemikalier, bakterie m.m. – derfor har vi en skærpet opmærksomhed på det.

            Preben har gjort opmærksom på vores el-kabel

            • VID Årsmøde den 12.3 – Preben deltog . God oplevelse at være med. Mange nye foreninger og de er alle lukket for nye medlemmer. Der er registreret 167 vinterbaderforeninger i Danmark.

            Årsmøde 2023 er i Herning

            167 registrerede klubber i Danmark.

            • Mange henvendelser om medlemskab

             5.Livet på Søbadet

            Hyggeligt at være der – der er en god stemning.

             6.Henvendelse fra medlemmerne

            • Der er kommet et forslag fra et medlem om, at vi skal bruge Kerkes sten til saunaovnen. Det vil vi gøre fra næste sæson, når stenene alligevel skal skiftet. Der skal nye sten i saunaovnen hvert år.
            • Forslag om at saunaen er åben til kl 11.00 hver dag – det effektueres.

             7.Generalforsamling

            Drejebogen blev gennemgået og opdateret med beslutninger.

            Der planlægges med optag af 50 nye medlemmer i.f.t. budgettet.

            Indkaldelse og dagsorden er ok

            8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            God solid økonomi

            Ingen ændringer i medlemsstatus.

            9.Årshjul /aktiviteter

            • Åbenhus –arrangement den 20.3, Lasse, Jørgen, Preben deltager.
            • Afslutningsarrangement – Preben kontakter Jagten om de kan servere et måltid mad til os og hører hvor mange, der kan deltage.

            Foreningen giver et tilskud til maden, og deltagerne betaler selv for drikkevarer.

            Saunaer åben hele dagen den 30.4.22

            10.Arbejdsopgaver på Søbadet.

            Se efter referat

            11.Projekt Nyt Søbad

            Preben har modtaget tegninger fra Pia, som sendes til byggeprojektgruppen med kommentarer. Vi kan så efterfølgende sende dem til MBC-Marine og få et prisoverslag på selve pontonkonstruktionerne incl. monteringsudgifter.

            Preben har haft kontakt til MBC-Marine og fået at vide at flydepontonerne ikke kan bygges sammen uden, der er en pæleforankring. Sådan en løsning bliver dyr og bestyrelsen er meget usikker på om Kystdirektoraret  vil godkende sådan en løsning.

            Preben kontakter Kystdirektoratet.

            Preben indkalder byggeprojektgruppen

            12. Information/nyheder til medlemmerne

            Venteliste med link og 1. april på hjemmesiden

            13. Fremtidige møder

            Den 6.4 – hos Michael, Tureby Alle 29 A

            Den 20.4. 2022 – generalforsamling

            Den 11.5. 2022 hos Johnny

            14.Eventuelt

            Den tidligere formand beholder sin brik, så han altid kan bruge søbadet.

             

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

            Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

            Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

            Søndag den 14.11.

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            Fuldmånearrangement

            Den 18.3

            Et  Åbenhus- arrangement

            Den 20.3.

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Den 12.3  Marts

            Generalforsamling

            Den 20. april

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Skifte sten på saunaovnen


            Skiftes til næste sæson

            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Preben og Michael

            Michael er i gang
            Referat fra den 16. februar 2022 kl 19.00 – 22.00

            Afbud: Michael

            Deltagere: Jørgen, Dorthe, Lasse, Preben, Johnny, Lisbeth

            1.Ordstyrer og referent

            Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt med tilføjelse af punktet – Evaluering af dåbsfesten og intern kommunikation i bestyrelsen.

            3.Godkendelse af referat fra den 12.1. 2022

            Godkendt

            4.Intern kommunikation i bestyrelsen

            Alle henvendelser til bestyrelsen – gode ideer, spørgsmål m.v. skal sendes direkte bestyrelsen, hvis der skal handles på det. Når et bestyrelsesmedlem ser en besked på FB, må man bede vedkommende om at sende en mail til formanden.

            Messenger er et godt redskab til hurtig besked og hurtig tilbagemelding i bestyrelsen. Det er overskueligt, men vi skal være opmærksomme på hvilke beslutninger, der kan tages på den måde. De fleste sager kan vente til næste bestyrelsesmøde. Det er legalt at stoppe snakken.

            5.Information fra formand og bestyrelse

            • VID- årsmøde er den 12.3 2022  i Køge – Preben og Dorthe deltager.
            • Mange henvendelser om venteliste og lån af Søbadet til forskellige arrangementer.
            • DGI – møde på fredag den 18.2 kl 9.15 med Nanna Grønbæk. Det handler om medlemskab m.m.
            • Renovering af havnebassinet bliver sandsynligvis i slutningen af marts. Bundfaldet deponeres.
            • Mail fra vinterbaderne på nordmolen: Preben kontakter Birthe Bendorff og inviterer til en snak.

            6.Livet på Søbadet

            Der er mange badende og dejlig stemning

            7.Henvendelse fra medlemmerne

            Der er kommet en henvendelse i forbindelse med bestyrelsens beslutning om, at der ikke fra næste sæson findes passivt medlemskab.

            Preben har talt med medlemmet. Der var tale om en misforståelse og medlemmet vil gerne være aktivt medlem.

            8.Evaluering af dåb og fest

            God fest, god mad, alt var rigtig godt – glade medlemmer – super arrangement lyder det fra flere deltagere.

            Drejebogen er bestyrelsens arbejdsredskab og de beslutninger som tages, skrives ind i drejebogen og er bestyrelsens plan for afholdelse af dåb og dåbsfest

            Trompetisten var helt med på at komme igen til næste år. Han synes det var en sjov opgave.

            Bestyrelsen havde sørget for håndsprit, og alle havde coronapas.

            Der skal udtænkes en enkelt og mere klar tilmeldingsprocedure til næste år.

            Husk at hele bestyrelsen er ansvarlig.

            9.Generalforsamling

            Se bilag

            10.Venteliste

            Venteliste oprettes fra forår 2022. ventelistegebyr er 400 kr, som ikke betales tilbage eller er en del af medlemskontingent, indmeldelsesgebyr eller nøglegebyr.

            Johnny arbejder på at systemet kan blive færdigt, så vi i nyhedsbrevet efter næste bestyrelsesmøde kan informere om oprettelse af venteliste med dato og link og at linket til ventelisten sættes på hjemmesiden den 1. april.

            11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            Årsregnskab godkendt af bestyrelsen til oversendelse til GF til vedtagelse.

            12. Årshjul

            Åbenhus –arrangement søndag den 20.3 kl 12.00 – 14.00. Annonceres på hjemmesiden og Hvidovre Avis – Lasse skriver til Hvidovre Avis.

            Fuldmånearrangement den 18.3

            13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

            Se efter referatet

            14.Projekt Nyt Søbad

            Tegningerne er på vej. Emnet tages med på GF til drøftelse og opbakning til at gå videre.

            Preben indkalder arbejdsgruppen når tegningerne er kommet.

            15. Information/nyheder til medlemmerne

            Fuldmånearrangement den 18.3

            Åbent hus-arrangement den 20.3

            16. Fremtidige møder

            Den 16.3. 2022 hos Lisbeth – afbud Dorthe

            Den 6.4 hos Dorthe

            Den 20.4. 2022 – generalforsamling

            Den 11.5. 2022 hos Johnny

            17.Eventuelt

            Sæsonafslutnings arrangement den 30.4 – lang drøftelse af flere forslag f.eks. spisning i Jagten, spisning med efterfølgende fest i roklubben eller noget helt andet. Emnet sættes på dagsordenen på næste møde. 

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus

            Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

            Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

            Søndag den 14.11.

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            Fuldmånearrangement

            Den 18.3

            Åbenhus- arrangementer

            20.3

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            12.3

            Generalforsamling

            20.4

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Preben og Michael

            Michael er i gang
            Et stort publikum overværede dåben 2022.

            Et stort publikum overværede dåben 2022.

            Referat af bestyrelsesmødet d. 12 januar 2022

            Tilstede: Preben, Lasse, Johnny, Jørgen, Lisbeth og Dorthe

            Afbud: Michael

            1.Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

            2.Dagsorden godkendt

            3.Referat godkendt 

            4.Info fra formand og bestyrelse

            • Vinterbadefestival i Skagen er flyttet til marts – sendes ud til medlemmerne
            • Henvendelser udefra ift. venteliste mm
            • Udskiftning af brik. Får en ny når den gamle afleveres
            • Møde i havnen med DGI d. 24. januar. Preben og Jørgen deltager. De orienterer ligeledes havnens foreninger om at vi ønsker at udbygge Søbadet
            • Renoveringen af havnen planlægges at starte op i marts
            • Pia Enemærke har kontaktet Preben og fortalt at hun er klar til at starte op på tegning af det kommende Søbad
            • Nanna fra DGI ønsker at mødes med repræsentanter fra bestyrelsen en dag på Søbadet ift. et kommende medlemskab. Prøvemedlemskab det første år er gratis
            • Dorthe viste de 2 nye beachflag frem
            • Flere medlemmer har responderet positivt på bestyrelsens retningslinjer ift. de nyeste restriktioner

            5.Livet på Søbadet

            • Vi har en oplevelse af at alle er glade for at Søbadet er åbent, selv med restriktioner
            • Pressemeddelelsen dags dato ændrer ikke på de udmeldte restriktioner i SØBADET

            6.Henvendelse fra medlemmer

            • Medlemsforslag om belønning og honorering af rengøring. Bestyrelsen har sendt svar

            7. Fuldmagt - oplæg v. Jørgen

            • Jørgen fremlagde et eksemplar på en fuldmagt fra en grundejerforening
            • Medlemmer får stemmekort af forskellige farver til brug ved afstemning
            • Fuldmagten kræver at fuldmagtsgiveren har underskrevet fuldmagten
            • Den bliver rettet til og lagt på hjemmesiden

            8. Økonomi v Johnny

            • Overskud tæt på 174.000 kr.
            • Fået en del nye medlemmer
            • Sæsonens største udgift har været maling af Søbadet

            9. Årshjul

            • Jytte og Dorthe afventer Coronasituationen og aftaler nye arrangementer senere på måneden
            • Vi afventer situationen ift. udmelding af datoer for de 2 åben hus arrangementer

            Forberedelse af dåbsfesten d 29 januar 2022

            • 11 aspiranter er tilmeldt dåb
            • 10 tilmeldte til dåbsfesten
            • Reminder om dåbsfesten lægges på FB og omtales i nyhedsbrev med ny tilmeldingsfrist d 19. januar. Der er krav om fremvisning af Coronapas

            Plan for festen

            • Lasse kontakter Liv for at høre om hendes mand eller vores medlem Toke har lyst til at trutte
            • Drejebogen blev udfyldt og opdateret

            10. Arbejdsopgaver

            • Tjek af tag når det regner næste gang grundet vand på hylden under uret

            11. Nyt Søbad

            • Pia laver tegning
            • Bekymring luftet ift. om en vinkel med de 2 pontoner kunne ende med at opsamle en masse tang 

            12.Information/nyheder til medlemmerne

            • reminder om dåbsfesten
            • Dato for generalforsamlingen er onsdag d. 20. april
            • Muligheden for passiv medlemskab ophører med udgang af denne sæson, da det er en administrativ tung opgave for bestyrelsen

            13. Fremtidige møder

            • Johnny er vært ved mødet d. 11. maj

            Punkter til næste møde

            • Ny mødedato for april
            • Planlægning af den kommende generalforsamling
            • Venteliste

            14.Evt.

            • intet nyt

            Referat af bestyrelsesmødet d. 15. december 2021

            Afbud: Lisbeth

            Ordstyrer: Johnny

            Referent: Dorthe

            Godkendelse af referat

            • Godkendt og lagt på hjemmesiden

             Godkendelse af dagsorden

            • Ingen kommentarer

            Information fra formand og bestyrelse

            • Vi drøftede medlemskab af DGI på mødet og får nærlæst vilkår og betingelser for os som vinterbadeforening. Der var generelt stemning for medlemskab, da DGI har en afdeling for vinterbadere og kan være behjælpelig med flere aspekter af foreningslivet. DGI har bl.a. kontakter ift. at søge midler til en kommende udvidelse af Søbdet.Dorthe videresender mail fra Martin fra DGI til bestyrelsen.
            • Mail fra Connie Kirkegård Nielsen om et kommende møde for havnens foreninger om udvikling af havnen. Dato følger.
            • Preben har fået mail om endnu et Corona tilfælde siden sidste møde. Alt er blevet håndteret på fornemste vis. Vi vil gerne understrege hvor trygt og dejligt det er at vi bliver orienteret som bestyrelse, så vi kan hjælpe med at informere medlemmer som kan have været potentielle nær kontakter
            • Gusmestrene har lavet plan for gus, hvor den sidste dato er mandag d 20. december. De afventer situationen i januar inden de planlægger nye datoer
            • Preben har valgt ikke at lave reklame for de mange vinterbadefestivaler rundt om i landet taget situationen i betragtning
            • Dorthe har bestilt 2 beachflag til foreningen og de er klar til afhentning på mandag d. 20. december.

            Henvendelser fra medlemmer

            • Ingen 

            Venteliste

            • Vi har besluttet at lave en venteliste på max 200 personer med et opskrivningsgebyr i lighed med tidligere på 400 kr.
            • Dette annonceres til foråret 2022 og foreningens medlemmer bliver adviseret før det kommer på hjemmesiden

            Fuldmagt

            Jørgen har undersøgt forskellige procedurer for brug af fuldmagter.

            Foreningen står for at sikre at der er fuldmagter, som kan downloades fra foreningens hjemmeside og disse skal underskrives for at være gyldige.

            Der skal i givet fald være 2 forskellige fuldmagter; hvor den ene er af mere general karakter og den anden, hvor medlemmet skal specificere, hvad der gives fuldmagt til.

            Jørgen lavet et udkast til de 2 fuldmagter til mødet i januar. Vi ønsker ikke at der sættes max for antal fuldmagter, som et medlem må medbringe. 

            Foreningens økonomi og medlemstal

            • Økonomien ser fornuftig. Der har ikke været nogen store udgifter siden sidste møde
            • Vi har stadig 465 medlemmer

            Nyhedsbrev

            • Tilmelding til dåb for dåbsaspiranterne inden udgangen af året
            • Dåbsfest; invitationen kommer i januar
            • Notits om gæsteordningen, da der er meget få indbetalinger og en påmindelse om at værne om den fine ordning
            • Nytårskur 

            Årshjul

            • Julehygge søndag d 19. december fra kl. 14 til 16

            Nytårsbobler og kransekage d. 1. januar kl. 13

            • Dorthe køber 4 flasker bobler, glas og kransekage 

            Dåbsfesten d 29. januar 2022

            • Roklubben skulle være booket via Susan. Preben tjekker op for en sikkerheds skyld
            • Preben kontakter vores medlemmer, Ole og Lisa ift. om de har lyst til at levere mad til festen
            • Dorthe deler den tidligere invitation for dåbsfesten op ift. tilmelding til dåbs

            Generalforsamlingen 2022

            • Teatersalen er booket, dog ikke til den i første omgang udmeldte dato.
            • Preben har den nye dato 

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            • Preben har sikret landgangsbroen
            • Dejligt med opbakning fra medlemmer ift. at få landgangsbroen tilbage på plads
            • Michael køber “skruer” til rækværk
            • Preben har spanden med sand klar derhjemme.
            • Lasse køber flere sikringer og momentnøgle til saunaen. 

            Projekt “ nyt Søbad”

            • Vi afventer tegningsmateriale

             Datoer for de kommende møder

            • Mødet i januar er flyttet til d. 12.  grundet planlægning af dåbsfesten. Mødet holdes hos Preben
            • Jørgen er vært ved mødet i februar
            • Dorthe skulle have været vært ved mødet i marts – har dog møde og må melde afbud. KAN VI BYTTE MØDE, JØRGEN?

            Referat fra den 1. december 2021 kl 19.00 til 21.30 (novembermødet blev skubbet pga. corona hos Preben)

            Afbud: Dorthe, Michael, Jørgen

            1.Ordstyrer og referent

            Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 13.10. 2021

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            • Vi har fået flere invitationer til vinterbader- festivaller. Preben lægger dem på FB.
            • Henvendelse fra Kultur og Fritid, som vil lave en lille film om fritidslivet i Hvidovre. Vi skulle finde et par medlemmer, som ville deltage på filmen. Den er beregnet for den nye kommunalbestyrelse. Vi vil takke nej til at deltage, men vil invitere den nye kommunalbestyrelse på besøg på Søbadet i starten af det nye år.
            • Referat og formandens beretning fra GF skal underskrives af alle i bestyrelsen og sendes til Foreningsportalen.
            • Enkelte henvendelser om medlemskab
            • Renovering af havnebassinet: Der skal laves nye undersøgelser, da havnebassinet skal tømmes helt. Ingen tidsplan endnu.
            • Besøg fra Kulhuse – Gik fint – de var meget begejstret – mange spørgsmål som de fik svar på.
            • Et af de nye medlemmer mangler at få intro. Lasse kontakter medlemmet.

            5.Livet på Søbadet

            • God stemning – hyggeligt at være på Søbadet
            • Gus: der er flere medlemmer, der ikke dukker op til gus uden afbud. Vi følger udviklingen. Gusmesterholdet må drøfte situationen.
            • Corona på Søbadet: 4 medlemmer har meldt tilbage, at de har været på Søbadet og efterfølgende blevet testet positivt. Dejligt at få tilbagemelding, så dem der har været på Søbadet samtidig, kan tage deres forholdsregler.
            • Ingen ændringer i forholdene på Søbadet i.f.t. corona. Fortsat spritte hænder, klæde om uden for, hvis der er mange o.s.v.

            6.Henvendelse fra medlemmerne

            Henvendelse fra et medlem, som gerne vil arrangere børnetimerne søndag den 4.12 eventuelt med børnegus.

            7.Førstehjælpskursus

            Det skal være et lille kursus på et par timer, som ruster os til at kunne hjælpe en nødsted på Søbadet.

            Lasse kontakter Jacob K om han ville være interesseret i at undervise.

            8.Venteliste

            Foreløbig drøftelse – der har gennem årene været afprøvet forskellige måder at optage nye medlemmer på. Ingen af dem har været optimale og de har tilmed krævet en del administrativt arbejde. Bestyrelsen forventer at foreningen også i fremtiden skal optage et mindre antal nye medlemmer hvert år.

            Kassereren er villig til at administrere en venteliste. Forslag: at der oprettes en venteliste med et max antal, betale et engangsbeløb for at blive skrevet op m.m.

            Forslaget drøftes videre på næste møde, hvor der tages beslutning.

            9.Fuldmagt – udsættes til næste møde

            10.Hunde på Søbadet

            Bestyrelsen enig i at der ikke skal medbringes hunde eller andre dyr på Søbadet.

            Bestyrelsen vil ikke lave regler for hunde på flydebroen, da flydebroen er offentlig tilgængelig.

            11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            Foreningen har skiftet el-leverandør til OK-strøm. Der er fast pris i de næste 12 mdr. Det er grøn strøm fra vindmøller.

            12.Årshjul

            Aktivitetsgruppen:  har annonceret flere rigtig gode arrangementer.

            Generalforsamlingen holdes i uge 14 – forsøger at få den 6. april. Preben booker teatersalen i Frihedens Idrætscenter. 

            Forberedelse af dåbsfest:

            Roklubben med max antal deltagere  f.eks 40 – 60 deltagere alt afhængig af hvad brandmyndighederne stiller af krav– Preben booker

            Fast lukketidspunkt

            Mad fra Lis og Ole – Preben ringer

            Lasse vil prøve at skaffe horn og trutte til dåbshandlingen

            Sikkerhedsperson – Michael

            Indbydelser – sendes ud lige efter nytår 

            13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

            14.Projekt Nyt Søbad – ligger lidt i dvale p.g.a. arbejdspres

            15. Information/nyheder til medlemmerne

            Om corona – fortsætter som nu – ros til dem der har meldt tilbage.

            Ridse reglerne op om hvordan reglerne er i Saunaen

            Julehygge på Søbadet

            Børnetid på Søbadet

            Dåb og fest

            FB – opfordring til at alle medlemmer melder sig ind

            16. Fremtidige møder

            Onsdag den 15. december - Dorthe

            17.Eventuelt

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus

            Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

            Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

            Søndag den 14.11.

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            To Åbenhus- arrangementer

            ?

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Marts

            Generalforsamling

            Dato kommer senere

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Preben og Michael

            Michael er i gang

            Flag

            Dorthe

            Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

            Referat frabestyrelsesmøde den 13. oktober kl 19.00 hos Jørgen, Poppel Alle 27

             1.Ordstyrer og referent

            Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 15.9. 2021

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            • Preben har fået henvendelse fra Kulhuse Vinterbadere. De vil gerne besøge os og få en snak om vores erfaringer med foreningen og bygning af Søbadet. De skal være meget velkomne hos os og Preben sender et par datoforslag til dem. Vi vil invitere dem på en badetur og en kop kaffe med snak enten i Suset eller på Jagten.
            • Der er indkøbt kasser og der er lavet skilte til rengøringsfolkene. Kasser og hylder prioriteres til rengøringen.
            • Saunaen har stået på konstant varme p.g.a. de mange introer, derfor har den ikke været varm ved åbningstidspunktet. Den indstilles på de saunatider vi beslutter efter søndagens intro.
            • Lasse er i gang med at regulere saunatemperaturen, så den ikke er for varm. Det gøres over noget tid, så temperaturen sættes langsomt ned.
            • Møde i havnen om renovering af havnebassinet.

            Der er ændringer i planerne, men ikke noget konkret før KB har vedtaget planen.

            Nogle medlemmer har spurgt, om der i samme omgang kan renses op omkring Søbadet. Desværre er dette ikke muligt, da det er et nature 2000 område.

            • Malingen af Søbadet er gået meget fint – de var færdige til tiden og det er blevet meget flot.

            5.Livet på Søbadet

            • Statistik – besøgstallet fordeler sig fint
            • Saunatider:

            Lørdag kl 6-13 og 19-22

            Søndag kl 6-22

            Mandag 6-10 og 15-22

            Tirsdag kl 6-10 og 15-22

            Onsdag kl 6-13 og 16-22

            Torsdag kl 6-10 og 15-22

            Fredag kl 6-10 og 15-22

            Tiderne kodes ind på mandag

            Egentlig havde vi besluttet, at der skulle være varme på saunaen fra kl 15 onsdag, men da der skal være tid til rengøring er tiden skubbet til kl 16.

            • Saunagus – alle gusmestre har meldt sig igen i år. Datoerne lægges for en måned ad gangen og der gives 3 omgange gus hver gang.
            • Der er blevet spurgt, om der kan stå en spand vand med duftende urter i saunaen. For nuværende holder vi os til duften af træ i saunaen udenfor gusarrangementerne. Saunaovnen renses efter hver saunagus, så der ikke er dufte i saunaen dagen efter.
            • Gæsteordning: En enig bestyrelse ønsker at bevare den nuværende gæsteordning, som præciseres: Vores forening har en ordning, som indebærer, at du som medlem gerne må medbringe gæster i beskedent omfang i løbet af sæsonen. Man medbringer naturligvis ikke den samme gæst flere gange og i øvrigt kun en gæst ad gangen. Du er vært for gæsten og ansvarlig for at gæsten efterlever foreningens værdier. En gæstebillet koster 40 kr. og indbetales på Mobile Pay 44112.

            6.Henvendelse fra medlemmerne

            • Et medlem har henvendt sig og forespurgt om det kunne blive muligt at saunaen kunne tændes hele dagen. Preben har svaret vedkommende og orienteret om bestyrelsens beslutning om saunatider.
            • Et medlem har spurgt, om det kan lade sig gøre at personer, der har meldt sig ud, kan indmeldes igen her i denne sæson. Bestyrelsen er enig om at der ikke kan indtages flere nye medlemmer i denne sæson, selvom det er personer, som tidligere har været medlemmer.

            7.Passivt medlemskab – f.eks. hvad betyder det, hvilken rettigheder følger der med

            Bestyrelsen drøftede emnet. Der er kun får, der har benyttet sig af muligheden for passivt medlemskab. Et passivt medlemskab er en mulighed for et aktivt medlem, som i en periode ikke vil kunne bruge Søbadet. Et passivt medlemsskab er alene retten til at blive aktivt medlem, når det ønskes og kontingentet er betalt. Det giver ingen rettigheder til at deltage i foreningens arrangementer.

            Det giver en del administrativt arbejde i forbindelse med kontingent udskrivning, og da der er nok administrativt arbejde i forvejen og kontingentet er forholdsvis lavt, beslutter en enig bestyrelse:

            Passivt medlemskab afskaffes fra næste sæson. Der sendes et brev til dem, der har et passivt medlemskab nu, om denne beslutning.

            8.Fuldmagt - Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med og skal der ske ændring af vedtægter.

            Bestyrelsen drøftede emnet. Emnet drejer sig om fuldmagter til GF eller andre møder, hvor der skal stemmes. Hvem bestemmer hvad fuldmagten kan bruges til – et emne eller hele dagsordenen. Skal det stå på fuldmagten, elle er det en mundtlig aftale mellem den der giver fuldmagten og den der har den med. Kan bestyrelsen bestemme hvor mange fuldmagter et medlem kan have med? Handler det om demokrati at så mange medlemmer kan give sin mening til kende?

            Beslutning: alle medlemmer i bestyrelsen undersøger hvordan andre foreninger har det med fuldmagter og så tages emnet med på næste møde m.h.p. beslutning.

            9.Intro af de nye medlemmer

            Det har ikke været skrevet tydeligt nok i velkomstbrevet, at de nye medlemmer skal medbringe håndklæde og drikkevand, da introen indeholder at der bades. Flere har ikke haft håndklæde med. Det skal huskes til næste sæson.

            Alle 57 nye medlemmer, undtaget et, er blevet introduceret. Vedkommende var syg på den planlagte intro og han vil kontakte Lisbeth, når han er rask.

            Der er mange positive tilbagemeldinger fra de nye medlemmer om introen. De føler sig taget godt imod.

            10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            • Johnny og Preben har fået adgang til banken, så alle regninger er betalt. Delregnskab fremlagt. Økonomien er stabil positiv.
            • Medlemstatus:

            465 medlemmer

            14 udmeldte

            16 fra ventelisten sprang fra.

            11. Årshjul

            Åbningsfest: Fin åbning – ikke så mange deltager, som vi havde håbet, men der var så plads til alle i saunaen, hvor der var glæder over, at Søbadet og sauna kunne åbne i denne sæson.

            Aktivitetsudvalget består af Dorthe og Jytte, så det er begrænset hvor mange arrangementer, der kan arrangeres. Bestyrelsen hører nærmere fra Aktivitetsudvalget. 

            12. Arbejdsopgaver på Søbadet.

            Se efter referatet 

            13. Projekt Nyt Søbad

            Processen er i gang – men det tager længere tid en først regnet.

            14. Information/nyheder til medlemmerne

            Nye saunatider

            Gæsteordning –

            Medlemstal

            Om saunagus og familiedage. 

            15. Fremtidige møder

            0nsdag den 24. november  - hos Lasse, Bonkesvej 3A,2

            Venteliste

            Fuldmagt

            Michael afbud

            Onsdag den 15. december hos Lasse

            16.Eventuelt

            Ingen emner

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus

            Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            To Åbenhus- arrangementer

            ?

            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Marts

            Generalforsamling

            Dato kommer senere

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Tændknap

            Preben

            Ny er sat op            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Preben og Michael

            Michael er i gang

            Flag

            Dorthe

            Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

            Referat fra den 15. september 2021 kl 19.00 – 21.30

            Deltagere: Dorthe, Preben, Lasse, Jørgen, Johnny, Lisbeth, Michael.

            1.Ordstyrer og referent

            Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 11.8. 2021

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            -      Preben får mange henvendelser om medlemskab.

            -      Møde i havnen om renovering af havnebassinet den 16.9, - Preben kommer lidt senere, Jørgen og Lisbeth vil deltage, hvis det kan lade sig gøre for andre private aktiviteter.

            5.Livet på Søbadet

            Søbadet har været lukket i 14 dage under malingen.

            Mange er glade for at det flotte hus.

            6.Henvendelse fra medlemmerne

            Et medlem har henvendt sig skriftligt med opfordring til at nedsætte kontingentet, fordi vi ikke har kunnet bruge Søbadet/sauna under coronapandemien. Preben har svaret vedkommende, at en enig generalforsamling har vedtaget dette års kontingent.

            7.Sæsonåbning den 1. oktober

            - Saunatjek af Lasse og Peter er gjort i slutningen af august og den virker. Lasse bliver instrueret i at indstille tændingsuret, så det fremover er ham der gør det.

            - Tændknap – Preben har undersøger mulighederne for at bestille en ny. Muligvis kan den nuværende laves.

            - Åbningsrengøring – Jørgen har grovrengjort i saunaen og Lis vil sørge for at Søbadet er fint til åbningen.

            -  Lasse ordner badetrapperne i weekenden den 25 og 26. september.

            -  Lis Lemb og Niels Rosenlund vil gerne stå for koordinering af rengøringsholdene – stor tak til dem.

            -  Preben vil skrive ud til alle medlemmer om at melde sig til rengøringshold.

            -   Åbningstider i sauna – starter ud med tiderne fra sidste sæson og evt ændre dem alt afhængig af behovet.

            Åbningsfest:

            Kl 16 åbningstale af Preben – med den røde løber og snor

            Saunaen er varm til den sidste er gået.

            Der er ingen coronarestriktioner, men vi skal bevare de gode erfaringer fra pandemien. Sprit hænder – spritdispensere sættes op igen -, almindelig omtanke ved badning – klæd om uden for, hvis der er mange, og er man syg så bliv hjemme.

            8.Nye medlemmer – planlægning af intro med datoer

            5 af ventelisten har meldt sig helt ud,

            19 har endnu ikke betalt – efter ca 1 uge og tjek i banken, sendes en rykker

            Datoer for intro

            Lørdag den 2.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben Lasse

            Mandag den 4.10 kl 17.30 – 19.00- Michael – Dorthe

            Onsdag den 6.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth - Michael

            Lørdag den 9.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben - Jørgen

            Søndag den 10.10 kl 11.00 – 12.30 – Johnny - Dorthe

            Tirsdag den 12.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth Michael

            Torsdag den 14.10 kl 17.30 – 19.00 – Preben Lisbeth

            Søndag den 17.10 kl 13.30 – 15.00 – Johnny Lasse

            Mandag den 18.10 kl 20.00 – 21.30 – Preben - Lisbeth

            Onsdag den 20.10 kl 20.00 – 21.30 – Lasse Johnny

            Lørdag den 23.10 kl 13.30 – 15.00 – Lasse – Lisbeth – denne er slettet

            Der er flere fra ventelisten, der har meldt sig ud, så d.v.s. at vi godt kan slette intro den 23.10. Den kommer ikke med i velkomstbrevet til de sidste.

            9.Facebook   

            Johnny godkender nye medlemmer til FB-gruppen, da han har overblik over den aktuelle medlemsliste.

            Michael er moderator på FB-gruppen – indsætter opslag fra bestyrelsen med link til hjemmesiden. Alle skal have mulighed for at ytre sig på FB-siden, men kører debatten i ring, eller bliver tonen grov har Michael kompetence til at lukke/slette opslaget.

            10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

            Johnny og Preben har endnu ikke fået adgang til banken. Hvis der går for lang tid, kan det give problemer med regninger, der skal betales. Preben og Johnny tager sig af dette.

            Medlemsstatus: 413 + de 60 nyindmeldte

            9 udmeldingen

            Når Johnny får adgang til banken, vil han tjekke indbetalinger der, og sende den sidste rykkermail og sms ud til dem, der ikke har betalt. Hvis de så ikke betaler, meldes de ud.

            Ligeledes med de nye – Johnny tjekker op i banken – rykker sendes ud og hvis de så ikke betaler slettes de fra listen.

            11. Årshjul

            -   Hop i Havet den 22. august: Det blev holdt på stranden. Da der var rødt flag, kunne man kun soppe i strandkanten. Ikke stor deltagelse.

            Vi fik 2 vimpelstandere fra Naturfredningsforeningen for at deltage. Dorthe undersøger om vi kan få lavet et logoflag til dem. 

            -   Planlægning af saunagus: – Jørgen skriver rundt til gusmestergruppen og organisere turnus. Sidste år var der 5-6 der kunne give gus. Gus skal givers af medlemmer, der er instrueret i gus og det skal være for medlemmer.

            Generalforsamlingen besluttede, at der kunne arrangeres gus op til hver 14. dag.

            Bestyrelsen drøftede hvor mange deltagere, der kunne være til det enkelte gusarrangement og endte op med et antal omkring 18. Det er gusmesteren, der vurderer pladsforholdene.

            -   Familiedage: den 1. søndag i hver måned fra kl 13- 15 er der mulighed for at tage sine børn/børnebørn under 18 år med på Søbadet.

            -   Aktivitetsgruppen har endnu ikke været samlet

            -   VID´s årsmøde den 23.10.2021 i Kolding – ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage i år.

            12. Arbejdsopgaver på Søbadet  - se efter referatet

            13.Projekt Nyt Søbad

            Gruppen har holdt møde: gruppen er enig om, at den nye ponton bedst kan lægges på langs ud fra molen og med bagsiden mod sejlrenden, så Søbadet får en L-form. Pia vil lave tegninger, som kan sendes til Kystdirektoratet.

            14. Information/nyheder til medlemmerne

            Rengøringshold

            Trapperens den 25. og 26. september

            Gode erfaringer fra corona f.eks. sprit hænder, er du syg så bliv hjemme.

            Sæsonåbning

            15. Fremtidige møder

            Onsdag den 13. oktober  - Jørgen  Poppelalle 27

            Passive medlemskab – hvad betyder det.

            Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

            Venteliste

            0nsdag den 24. november

            Onsdag den 15. december

            16.Eventuelt

            Ingen emner

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt

            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober

            Saunagus

            Plan kommer senere

            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

            Den 1. søndag i hver måned fra kl 13.00 – 15.00

            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            To Åbenhus- arrangementer


            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Marts

            Generalforsamling

            Dato kommer senere

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Ventilation i saunaen


            Den er lavet

            Bænke i sauna

            Jørgen

            De er OK – slebet og olie, sættes op inden 1.10

            Maling af hus


            Det er blevet malet. Søbadet åbnes igen efter malingen lørdag d. 18.9. Michael anbefaler en spray mod edderkopper, så huset fortsat kan være fint.

            Rengøring af badetrapper for alger.

            Lasse

            Den 25. 0g 26. september hele dagen

            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson. – er gjort i år

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson -

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Tændknap

            Preben

            Ny er overvejet, bestilling afventer
            Ny bagdør


            Den er malet udvendig og Michael maler den indvendig

            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne og gangbro

            Preben og Michael

            Referat til den 9. august 2021 kl 19.00 – 21.30

            Deltagere: Preben, Johnny, Lasse, Lisbeth, Dorthe

            Afbud: Jørgen, Michael

            1.Ordstyrer og referent

            Dorthe - ordstyrer og Lisbeth - referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Pkt. 9 + 11 udsat næste møde

            3.Godkendelse af referat fra den 29.6. 2021

            Godkendt

            4.Godkendelse af referat fra GF samt opsamling.

            Referatet godkendt og lagt op hjemmesiden

            Der er lagt planer for de beslutninger, der blev taget på GF

            5.Information fra formand og bestyrelse

            Preben:

            • Enkelte personer fra interesselisten har henvendt sig for at være sikre på at de bliver medlemmer i år – de har fået et positivt svar.
            • 1 udmelding

            6.Livet på Søbadet

            Bestyrelsen oplever, at der er god stemning, når der bades – ellers ingen særlige bemærkninger

            7.Henvendelse fra medlemmerne

            Enkelte henvendelser om kontingent

            8.Sæsonåbning den 1. oktober

            Saunatjek af Lasse og Peter i slutningen af august

            Åbningsrengøring – når maleren er færdig og inden sæsonåbning

            Rengøringshold til rengøring af Søbadet i løbet af sæsonen. Der søges blandt medlemmerne om en koordinator til rengøringsholdet via nyhedsbrevet.

            Åbningsfest:

            Kl 16 åbningstale af Preben

            Andre mulige aktiviteter planlægges på næste møde.

            På næste møde besluttes også ud fra sundhedsstyrelsens og kommunens udmelding om coronarestriktioner, hvor mange der kan bruge saunaen på én gang.

            9.Facebook – ansvar – det skal gøres helt klart, hvem og hvilke opgaver   - udsat til næste møde

            10.Nye medlemmer

            Bestyrelsen har besluttet, at alle der står på interesselisten skal have mulighed for at indmelde sig i foreningen i 2021 ved sæsonstart den 1. oktober og ikke andre. D.v.s. omkring 70 nye medlemmer skal introduceres i løbet af oktober måned. De er blevet lovet medlemsstart i 2020 og 2021, men da Søbadet var lukket p.g.a. coronaen, var der inden indmeldelse og intro i 2020.

            Processen for indmeldelse og intro:

            Johnny skriver ud til alle om at betale kontingent 550 kr, indmeldelsesgebyr 500kr og nøglebrik 300 kr inden den 1. oktober. Der sendes samtidig et lille brev og foreningens værdisæt med.

            I takt med at de får betalt skriver Lisbeth til dem om tilmelding til introduktion og datoer. Det er vigtigt, at de nye medlemmer ikke begynder at bade inden introen, hvor de får udleveret nøglebrikken.

            Som udgangspunkt skal der være 2 fra bestyrelsen til hver intro.

            Pladsen i omklædningsrummet er meget snæver, så det kan være at introen skal foregå uden for. Der kan højst være 7 nye + 2 fra bestyrelsen på hver intro. Det vil betyde, at der skal være op til 11 datoer, som de nye kan vælge sig ind på.

            Plan for intro lægges på næste møde. 

            11.Foreningens økonomi og medlemsstatus –kontingent – udsat til næste møde

            12. Årshjul

            Hop i Havet den 22. august – gruppen har været samlet. Arrangementet foregår fra Stranden.

            Borgmesteren vil sætte det i gang.

            Hvidovre Avis  - notits er i den 12.8

            Vi håber, at der er mange medlemmer, som vil kommer og være med til at gøre det festligt.

            13. Arbejdsopgaver på Søbadet.

            Se efter referatet

            14. Maling af Søbadet punktet behandles kl 19.30 – Pia Enemærke Becker deltager

            Huset blev malet af os selv for 2 år siden. Det var et stort og ansvarsfuldt arbejde både at udføre og styre, da det er meget svært for ikke fagpersoner, at male rigtigt med linolie. Samtidig er mange andre forhold, der skal tages hensyn til før og under arbejdet. Der er et stort afrensnings- og afvaskningsarbejde, da der er mange insekter. Derfor har bestyrelsen besluttet at arbejdet skal udføres af et malerfirma.

            Pia har udarbejdet et meget fint og detaljeret udbudsmateriale (tak for det Pia) og vi har modtaget 2 tilbud.

            Bestyrelsen accepterer tilbud fra Malerfirmaet Staubo til 53.750,00 incl moms. Søbadet males inden sæsonstart og det vil være lukket mens der males ca 14 dage. Det bliver meldt ud, når den endelige dato er der.

            Denne omgang maling burde holde i 3 år og derefter kan vi selv male med linoliefernis.

            15. Projekt Nyt Søbad

            Preben indkalder gruppen – så der ligger planer til næste møde. 

            16. Information/nyheder til medlemmerne

            Aktivitetsudvalg henvendelse til Dorthe

            Kontingent -

            Nye medlemmer

            Maling af søbadet

            Sæsonåbning

            Rengøringskoordinator  - som vil koordinere rengøringsholdet

            Opfordre medlemmerne til at deltage Hop i havet 

            17. Fremtidige møder

            Onsdag den 15. september hos Jørgen

            Passive medlemskab – hvad betyder det.

            Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

            Restriktioner – for brug af saunarengøringshyppighed

            Sæsonåbning

            Åbningstider i saunaen 

            Onsdag den 13. oktober

            0nsdag den 24. november

            Onsdag den 15. december

            18.Eventuelt

            Ingen emner

            Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

            Aktivitet

            Tidspunkt            Hop i Havet

            Den 22. august

            Sæsonstart

            Fredag den 1. oktober kl 16.00

            Saunagus


            Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning


            Nytårskur - Godt nytår med bobler

            Den 1. januar 2022 kl 13.00

            Dåb med efterfølgende fest

            Lørdag den 29. januar 2022

            To Åbenhus- arrangementer


            Årsmøde i VID for bestyrelsen

            Marts

            Generalforsamling

            Dato kommer senere

            Sæsonafslutning

            Lørdag den 30. april

            Arbejdsopgaver på Søbadet

            Opgave

            Ansvarlig

            Beskrivelse

            Ventilation i saunaen


            Ventilationen skal ændres så den gå direkte ud i luften og ikke ind i omklædningsrummet. Preben kontakter Michael D

            Bøjer til svømmebanen + den store

            Lasse


            Brædderne mellem badetrapperne. Dem der er under vand

            Lasse

            Skal forsøgsvis fjernes.

            Bænke i sauna

            Jørgen

            De skal have olie – Jørgen skal orienteres om maling af huset, så bænkene kan olieres inden

            Maling af hus


            Pia Enemærke har indhentet tilbud og bestyrelsen har besluttet, hvilket firma der får opgaven.
            Lås på fordøren

            Preben

            Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

            Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

            Lasse

            Gøres før hver sæson

            Grus til adgangsbroen

            Preben

            Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

            Tændknap

            Lasse

            Der laves en mere holdbar knap Der skal sættes en lille lampe i saunaen, så man kan se om den er tændt eller slukket

            Nye bænke med plads til tøj


            Er gjort

            Ny bagdør


            Den males i år og udskiftes næste år

            Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

            Lasse


            Rensning af trapper

            Lasse

            25. og 26. september

            Referat fra den 29. juni 2021 kl 19.00-20.45

            Deltagere: Preben, Jørgen, Lasse, Michael, Lisbeth

            Afbud: Dorthe, Johnny

            1.Ordstyrer og referent

            Lisbeth - referent

            Jørgen - ordstyrer

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt med et ekstra punkt: godkendelse af referat fra den 9.6. 2021

            3.Godkendelse af referat fra den 9.6.2021

            Godkendt

            4.Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

            Bestyrelsens sammensætning:

            Formand: Preben Jacobsen, valgt for 2 år, tlf. 61686360,

                                 e-mail: Prebenjacobsen@mail.dk

            Kasserer: Johnny Ottosen, valgt for 1 år, tlf. 20881020,

                                 e-mail:  johnny.ottosen@gmail.com

            Bestyrelse:

                            Dorthe Bristow, valgt for 2 år, tlf. 51511054

                                  e-mail: post@adelgaarden.dk.

                            Lasse Smedegaard, valgt for 1 år, tlf. 26666573

                                  e-mail: Lassesaturn@gmail.com

                            Lisbeth Pedersen: valgt for 1 år, tlf. 28357692

                                  e-mail: lap25@outlook.dk

            Suppleanter, begge er valgt for 1 år:

                            Jørgen Rasmussen, tlf. 28709470,

                                  e-mail: rasmussenjorgen@hotmail.com

                            Michael Andersen, tlf. 28891616,

                                  e-mail: 841michael@gmail.com  

            5.Intro til bestyrelsesarbejde og overdragelse af opgaver

            De nye medlemmer blev introduceret til bestyrelsens arbejde.

            Bl.a. mødehyppighed, mødernes indhold og faste punkter på dagsordenen.

            Foreningens værdigrundlag, som vi kerer os rigtig meget om.

            Intro af nye medlemmer, hvor der altid er to bestyrelsesmedlemmer, der introducerer hver gang.

            Gæsteordning – hvorfor den er, som den er nu.

            At bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde og vi skal ikke presse os selv eller hinanden til at yde mere end vi formår.

            Johnny bliver introduceres den 6. juli af Preben og Lisbeth og vil få overdraget kassererarbejdet af HP.

            Michael vil gerne være ansvarlig for at tjekke Søbadet - hvordan der ser ud og hvad der skal gøres f.eks. af vedligeholdelse af Søbadet, rensning af trapper, glemte sager m.m.

            Michael – sætter nyhedsbrevet på FB uden kommentarspor

            6.Valg af næstformand

            Dorthe vælges af en enig bestyrelse

            7.Opsamling fra GF

            Dette er den foreløbige opsamling fra generalforsamlingen. Referatet godkendes på mødet i august og gennemgås igen.

            Lisbeth retter vedtægterne.

            Bænke med rum til tøj: Det besluttes at bevilge penge til nye løse bænke, hvor man kan opbevare sit tøj under badeturen. De skal stå ved de to gavle. De nuværende 2 bænke kommer til at stå under vinduet og den tredje bænk sættes ud foran Søbadet.

            Preben undersøger hvilke muligheder der findes og køber bænkene.

            Hop i Havet – Dorthe samler gruppen som meldte sig på generalforsamlingen Ruth Hille, ruth@hille.dk

            Line Jespersen, line.jespersen@outlook.com

            Ella Kirk, ella@sandkirk.dk

            Heino Larsen, valbylarsen@gmail.com

            8.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

            Der er stadig restriktioner – man skal have coronapas, ved indendørs ophold og foreningen er ansvarlig for at tjekke det. Vi kan risikere bøder, hvis restriktionerne ikke overholdes.

            Man kan færdes frit udendørs, skal dog holde ca 1 m afstand.

            D.v.s. at vi klæder om uden for og at der fortsat kan være op til 8 personer på Søbadet på én gang.

            10.Projekt Nyt Søbad

            Preben skriver til gruppen og indkalder til møde i midten af august.

            Preben har kontakt med en VVS´er om ændring af udluftningen i saunaen.

            11.Information/nyheder til medlemmerne

            Velkommen til den nye bestyrelse

            Tak til den gamle

            GF –

            Nye bænke

            Sommer på Søbadet

            12.Fremtidige møder  

            Onsdag den 11. august – hos Preben

            Rengøring af Søbadet

            Arbejdsopgaver på Søbadet – trykknap

            Opsamling fra GF

            Passive medlemskab – hvad betyder det.

            Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

            Onsdag den 15. september hos Jørgen

            Onsdag den 13. oktober

            0nsdag den 24. november

            Onsdag den 15. december

            13.Eventuelt

            Svømmebanen – fenderen er blevet flyttet – der skal lægges en ny ud.

            Lasse lægger svømmebanen på plads og lægger en ny fender ud ude mod sejlrenden.

            Saunaen – den skal afprøves inden sæsonstart – Lasse vil gerne sammen med en anden.

            Referat fra den 9. juni 2021 kl 19.00 hos Dorthe

            Deltagere: HP, Peter, Preben, Jørgen, Lisbeth, Dorthe

            Afbud: Wivie

            1.Ordstyrer og referent

            Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt med et ekstra punkt – maling af Søbadet

            3.Godkendelse af referat fra den 19.5. 2021

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            Byggeaktiviteter i havnen – kommunen indkalder til møde den 10.6 orientering om byggeplaner kl 16 – 18. Preben og Lisbeth deltager

            VID årsmøde den 23.10 2021 i Kolding

            Hvidovre Triatlon klub afholder TRI - DM den 14. august. Til det arrangement søger de hjælpere, som aflønnes og har derfor sendt brev til alle foreninger i Havnen.

            Peter svarer, at vi holder ferie og kan derfor ikke hjælpe.

            5.Maling af Søbadet

            Pia har sendt mail med forslag om maling af Søbadet. Hun foreslår at hyre et professionelt malerfirma til det, da det er et stort arbejde og fordi det er svært at male med linolie.

            Pia vil gerne stå for kontakten til firmaet.

            Bestyrelsen beslutter at Pia indhenter tilbud fra de tre firmaer, som hun har foreslået. Derefter beslutter bestyrelsen, hvordan og hvem der skal male Søbadet.

            6.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

            Besøgstallet hen over vinteren har været ca halveret i.f.t. tidligere år p.g.a. corona og lukning af sauna.

            Bænkene sættes ud. Jørgen tager sig af det.

            7.Henvendelse fra medlemmerne

            Ingen henvendelser

            8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

            Ventilation – Preben sørger for at beslutningen fra sidste møde sættes i gang.

            Preben undersøgt hos NBC om mulighederne for, hvor den nye flåde kan ligge

            Preben fremlægger vores planer for udbygning af Søbadet på GF. Det skal være de overordnede rammer. Det fremlægges på GF m.h.p. opbakning til at fortsætte arbejdet.

            9.GF 2021 –

            Der skal være en kolonne til afkrydsning, hvis nogen har en fuldmagt med.

            Ligeledes en kolonne til tjek af coronapas.

            Tommy ønsker at få sit forslag med og Ruth Hille har sendt et nyt forslag. Begge forslag sættes på dagsordenen.

            10.Information/nyheder til medlemmerne

            Ingen nyhedsbrev nu.

            11. Fremtidige møder  

            Tirsdag den 29. juni kl 19.00

            Modtagelse af nye bestyrelsesmedlemmer

            Konstituering

            Arbejdsgruppe om udbygning

            Planlægning af mødekalender

            12. Eventuelt

            Ingen emner

            Referat den 19. maj 2021 kl 19.00 - 21.30 hos Preben

            Afbud: Wivie, Peter

            Deltagere: Jørgen, Dorthe, Preben, HP, Lisbeth

            1.Ordstyrer og referent

            Preben – ordstyrer

            Lisbeth – referent

            2.Godkendelse af dagsordenen

            Godkendt

            3.Godkendelse af referat fra den 14.4. 2021

            Godkendt

            4.Information fra formand og bestyrelse

            Dorthe: arrangementet  ”Hop i havet” er flyttet til den 22.8. Vi får tilsendt materiale m.m. til at reklamere for arrangementet og rent havmiljø.

            Opfordrer på GF at foreningens medlemmer melder sig til at være med til planlægningen.

            Preben kontakter Kurt/sejlklubben om ”Vild med Vand”-dagen

            5.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

            Det er sommersamværsregler der glæder nu.

            Fortsat ingen omklædning  inden døre. Bænke sættes ud, når restriktionerne yderligere lempes.

            6.Henvendelse fra medlemmerne

            Ingen

            7.GF 2021 –

            Dagsorden sendes ud inden den 24.5. Hvis der igen kommer flere restriktioner i.f.t. forsamlinger, må der blive tilmelding til GF.

            Budget vedtaget – sendes ud med dagsordenen

            Regnskab sendes ud med dagsordenen

            8.Foreningens økonomi