Rammer for sommerbadning

 • Sommerperioden er fra den 1. juni 2024 til den 30. september 2024. I den periode har vi mulighed for at benytte Søbadet til at bade fra.
 • Hver onsdag mellem kl 18.00 og kl 20.00 bruger Kajakklubben Søbadet og i dette tidspunkt kan vi ikke bade.
 • Saunaen bliver aflukket. Det er kun dækket og omklædningsrummet, der kan benyttes. Husk at efterlade omklædningsrummet rengjort efter endt badetur, da der ikke er noget rengøringshold i sommerperioden.
 • Da foreningen er en vinterbaderforening og ikke en helårsbadeforening holder bestyrelsen sommerferie og kan kun i begrænset omfang kontaktes.
 • Det er kun foreningens medlemmer, der har adgang. Dvs. det er ikke muligt at invitere hverken gæster eller børn med på Søbadet.
 • Da der er meget færdsel og mange gæster på havnen og på vandet om sommeren, skal vi bade med omtanke og vise hensyn til andre besøgende.
 • Vi skal betragte badning fra Søbadet som badning fra stranden og bade med badetøj, når det er nødvendigt.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde skal vi svømme mod Kalvebodsbroen og aldrig svømme ud mod sejlrenden. Vi skal respektere de opsatte henvisninger.
 • Det er almindelige baderegler, der gælder om sommeren.
 • Cykling forbudt-skiltet på molen skal om sommeren respekteres.
 • Lad os nyde sommeren og passe godt på vores dejlige Søbad.

Gode baderåd.

Før du går i vandet.

1. Bad aldrig alene

2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret  

3. Pas på is på trappe og bro

4. Sænk kroppen roligt ned i vandet

Når du er i badevandet.

5. Træk vejret roligt

6. Hold øje med hinanden

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

8. Svøm aldrig under isen

 Udgivet af Rådet for Større Badesikkerhed

Del siden